Afskaffelse af mælkekvoter kan give Jersey vind i sejlene

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Dansk Jersey skal drage maksimal nytte af sin genetiske førerposition gennem en mere aktiv markedsføring af dansk avlsmateriale på eksportmarkederne. Det siger den nye formand Peter Høj.

Den nyvalgte formand for Dansk Jersey, 36-årige Peter Høj, Haugstedgaard i Ny Stenderup på Sydvestfyn, vurderer, at en kommende afskaffelse af mælkekvoterne kan gå hen og give Jersey-koen mere vind i sejlene herhjemme.

Det forklarer han med det harmonimæssige fortrin, som racen har, plus den kendsgerning, at Dansk Jersey herhjemme giver det højeste dækningsbidrag pr. dyreenhed blandt malkeracerne.

I Sydafrika, hvor mælkeproduktionen foregår under frie markedsvilkår, er cirka halvdelen af insemineringerne med Jersey.

- Som racebestyrelse består vores vigtigste opgave i at sikre danske mælkeproducenter med Jersey-køer de bedst mulige vilkår, lød det prompte, da Effektivt Landbrug torsdag eftermiddag lagde vejen forbi hos den nyvalgte Jersey-formand for at høre om hans visioner for Dansk Jersey.

- Avlsarbejdet er selvfølgelig også meget vigtigt. Her skal vi efter min mening have sat mere fokus på sundheden for at reducere forekomsten af mastitis.

- Men der er også nok at tage fat på med hensyn til at få kalvedødeligheden bragt nedad, både avlsmæssigt og managementmæssigt. Allerede til næste år håber vi, at Danmarks JordbrugsForskning kommer i gang med et forskningsprojekt vedrørende kalvedødelighed på vegne af Dansk Kvæg, siger Peter Høj.

- Selv om kun 12 procent af køerne i Danmark i dag er Jersey-køer, foregår der en enestående stor forskning indenfor racen herhjemme, og vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at det fortsætter sådan, fastslår formanden.

- Vi vil også arbejde for at fastholde vores internationale førerposition med hensyn til genetik - en position, som det er lykkedes at opnå på trods af, at det primære mål med vort avlsarbejde altid er at sikre en produktionsøkonomisk ko tilpasset danske forhold med lave foder- og dyrlægeomkostninger, tilføjer Peter Høj.

At dansk Jersey-avl har så flot en international position, skyldes ifølge Jersey-formanden et S-indeks, som er utroligt robust, fordi man har valgt at have mange parametre med i det, i stedet for at fokusere alt for ensidigt på ydelsen.

Han ser det også som en styrke for Dansk Jersey, at racens avlsforum består af nogle meget omstillingsparate avlere.

- Jeg er af den klare opfattelse, at vi i Dansk Jersey skal drage maksimal nytte af vores genetiske førerposition til at gøre os mere synlige international. Det skal ske gennem en mere aktiv markedsføring af dansk avlsmateriale på eksportmarkederne, mener Peter Høj.

- I øjeblikket bidrager eksporten af avlsmateriale med et beløb, der svarer til 20 kroner pr. anvendt portion Jersey-sæd herhjemme. Og det beløb må da gerne blive større, for det er et vigtigt bidrag til vores avlsarbejde, siger han.

Han bakker i øvrigt helhjertet op om en fusion mellem Dansire og Svensk Avel, selv om det ikke får den store betydning for Dansk Jersey, fordi der er meget få Jersey-køer i Sverige.

Hjemme på Haugstedgaard på Fyn er Peter Høj tredje generation med Jersey-køer. Han overtog bedriften efter sin far, Jens Høj, i 1998. Frem til engang i 1930’erne var der en rød besætning på gården, men den forsvandt i forbindelse med en sanering for mund- og klovsyge. Siden Jersey-køernes entre på stedet har deres været drevet avlsarbejde.

- Jeg har altid haft lyst til avlsarbejde, og vi kan jo også lige så godt få mest muligt ud af køerne, når vi nu engang har dem, siger Peter Høj, der byggede en ny sengebåsestald i 2001. Besætningen er på 140 årskøer plus hundyropdræt.

Læs også