Afstandskrav for frilandsgrise blødes op

(EFFEKTIVT LANDBRUG) - Det har aldrig været meningen, at vi skulle ramme nogen på den her måde, siger V-miljøordfører og mener, der kan skabes enighed om, at afstandskravet for frilandsproduktion i den nye miljølov kun skal gælde til bygninger.

- Sådan som det står i lovforslaget, har jeg ikke ment, at afstandskravet for frilandsproduktion af grise skulle tolkes. Vi har ikke været opmærksomme på det her. Men det har aldrig været meningen, at vi ville ramme nogen på den her måde. Men det er det, der sommetider sker, når man laver forlig og aftaler. I Venstre vil vi arbejde for, at det ændres fra 100 meter til naboskel til 100 meter til bygninger, siger Eyvind Vesselbo, medlem af Folketinget og miljøordfører for Venstre.

Han har de seneste dage drøftet emnet med sine politikerkolleger og vurderer umiddelbart, at der kan skabes enighed om denne tolkning af afstandskravet i de afsluttende forhandlinger om loven om miljøregulering af husdyrbrug, der skal træde i kraft til årsskiftet.

At Jørn Dohrmann, Dansk Folkepartis miljøordfører og efter hvad Effektivt Landbrug erfarer ophavsmanden til afstandskravet på 100 meter til naboskel (hvad enten naboen er en majsmark eller en landsby), de seneste dage til forskellige medier har talt for både stramning og opblødning af dette krav, bekymrer ikke Eyvind Vesselbo.

- Det plejer at være sådan, at vi kan forhandle os frem til en løsning. Jeg er i hvert fald positiv, siger han.

- Vi er meget positive i Venstre over for økologien, som vi støtter med mange millioner kroner hvert år. Derfor er det paradoksalt, at vi nu får stukket i næsen, at vi vil bremse økologien. Det ville være mærkeligt, hvis vi så lavede regler, der gjorde det sværere for økologerne, forklarer han.

At Landsforeningen af Gylleramte ydermere klart har tilkendegivet, at foreningen ingen problemer ser omkring frilandsproduktionen, snarere tværtimod, sådan som foreningens formand udtrykte det over for Effektivt landbrug i går, overrasker V-miljøordføreren:

- Jamen, så har jeg svært ved at se, hvad problemet overhovedet er i denne sammenhæng, siger Eyvind Vesselbo. Selv kan han ikke umiddelbart mindes at have modtaget personlige henvendelser fra borgere om problemer med grise på friland. Der har været møder med foreningen, men de har drejet sig om den konventionelle produktion af svin.

Det mulige kompromis huer ikke Poul Skovgaard, formand for Økologisk Landsforenings svineudvalg - og frilandsproducent ved Gørløse i Nordsjælland. For han og foreningen mener ganske enkelt ikke, at der er belæg for at kræve afstand.

- Vores erfaringer fra de producenter, der har grise gående tæt op ad huse og byer er, at naboerne faktisk nødig vil undvære dem. De nyder at se på dem. Vi mærker slet den ellers udbredte negative holdning til de store svineproduktioner, fordi folk jo kan se vores grise på markerne, forklarer han og skønner, at for de fleste producenters vedkommende vil et krav om 100 meters afstand til beboelser være til at leve med - på nær for de bynære, men populære frilandsproduktioner.

Selv om det har været en hektisk uge med konstant ringende telefoner med henvendelser fra bekymrede kolleger og medierne, har han dog ikke reelt været bekymret for hverken sin egen produktion eller branchens fremtid.

- Jeg har hele tiden følt, at det simpelt hen ikke kunne være rigtigt, at man ville lukke en hel produktionsform på det her grundlag. Det her er et problem, der er blevet blæst op af en enkelt politiker, ikke et reelt problem, slutter han.

Læs også