Vi vil skurkene og den lave moral til livs

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Familie- og forbrugerministeren bestiller en ekstern undersøgelse af arbejdsgangene i Fødevarestyrelsen.

- Det har vist sig, at der er flere skurke med en lavere moral, end vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os, sagde minister for familie- og forbrugeranliggender, Lars Barfoed ved et pressemøde i ministeriet i går.

Ministeren havde taget weekenden i brug for at komme til bunds i en række af de ubehagelige sager om blandt andet kødkontrollens arbejde på det seneste. Ved et møde med de ledende embedsmænd i ministeriet blev det søndag besluttet at lade en ekstern konsulentvirksomhed gennemgå fødevarekontrollen.

- Derfor har jeg nu også taget det såkaldt nul-toleranceinitiativ. Samtidig har det vist sig nødvendigt at få afdækket en række forhold. Derfor er det på sin plads, at tingene kommer frem på bordet. Og jeg vil gerne sige, at jeg finder det fuldstændigt uacceptabelt at det er pressen, der skal grave sager om gammelt kød frem. Derfor skal vi have gjort noget ved det her, så vi undgår situationer, hvor for eksempel en brugerhenvendelse ikke medfører, at vi gør noget ved en sag.

Lars Barfoed forventer umiddelbart, at de vil tage et par måneder at få gået systemerne igennem, men betoner samtidigt, at det også afhænger af, hvordan den eksterne virksomhed, der kommer til at påtage sig opgaven, ser på tidsplanen.

Familie- og forbrugerministeren forventer ikke, der vil komme til at rulle hoveder i forbindelse med gennemgangen af Fødevarekontrollen.

- Jeg har selv en fornemmelse af, at det er i rapporteringen tilbage i systemet, den er gal. Men det vil undersøgelsen afdække til den tid, siger han.

- Det er vigtigt, at medarbejderne i systemet ikke risikerer deres stillinger, når de indberetter problemer. Tvært imod har jeg den holdning, at man ikke skal kunne fyres på grund af en fejl. Vi kan alle lave fejl og det sker for enhver. Derfor skal det være sådan, at man er tryg ved at bringe det frem i lyset, hvis noget er gået galt.

Dermed slår familie- og fødevareministeren fast, at alle led i kæden skal involveres i at bringe ting frem i forbindelse med den eksterne undersøgelse af fødevarekontrollen.

I den sidste tid er familie- og forbrugerministeren flere gange blevet spurgt om der var ressourcer nok til at varetage en betryggende fødevarekontrol i Danmark.

- For det første vil jeg godt slå fast, at der ikke er foretaget besparelser i fødevarekontrollen i min ministertid, sagde Lars Barfoed.

- Der penge nok, men jeg vil ikke afvise, at der er områder, der kan mangle ressourcer. Det må den eksterne undersøgelse være med til at afdække og så må vi i forbindelse med finanslovsforhandlingerne kigge på det igen.

Lars Barfoed fremhæver, at der sidste år sammenlagt blev foretaget hele 104 procent af de krævede kontrolbesøg under den såkaldte »smiley« ordning.

- Men jeg medgiver, at styringen ikke er optimal, når det viser sig, at nogle virksomheder har fået for få besøg og andre slet ikke. Omvendt er der så nogle virksomheder, der har fået flere kontrolbesøg end påkrævet. Det viser for mig, at der er tale om en for dårlig styring på området og det må vi se at få gjort noget ved.

Når det ikke er helt let at få klarhed over, hvor fødevarekontrollen halter, skyldes det ikke mindst, at regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2005 indgik en aftale om at reorganisere en række ting omkring fødevarekontrollen.

Dermed blev eksempelvis antallet af fødevareregioner reduceret til tre regionscentre, ligesom antallet af mikrobiologiske laboratorier blev halveret og de kemiske laboratorier reduceredes fra tre til to.

- Hermed er både overkapacitet og antallet af personer i administrationen samt chefniveauet slanket, hvorved Fødevarestyrelsens opmærksomhed i højere grad kan rettes mod kerneopgaverne indenfor fødevare- og veterinærkontrol og ernæring, påpeger familie- og forbrugerministeren.

Læs også