Additiv i forstøvere skal rense lugten

(EFFEKTIVT LANDBRUG) LUFTAFKAST: Omlægning af produktion og nært naboskab giver problemer for svineproducent, som derfor prøver ny teknologi.

Af Vagn I. Pertl

Trunderup Møllegård ved Kværndrup på Fyn blev i august 2004 overtaget af Poul Martin Egdal. Ejendommen blev ombygget til svineproduktion på 286 DE.

Den kommunale tilladelse er på 286 dyreenheder i køer og grise. Der er af Fyns Amt screenet en omlægning af produktionen til udelukkende svineproduktion på de 286 dyreenheder i juni 2004.

Under ejerens udlandsfravær forklarer faderen, Jens Egdal, at omlægningen giver anledning til en lugtforøgelse, og før staldene kan udnyttes fuldt ud, skal der gøres noget lugten.

Ejendommen er beliggende med mindre end 50 meter til nærmeste nabo, hvorfor der til tider kan opstå generende lugt hos naboen.

Dette forsøger Poul Martin Egdal at få løst ved anvendelse af et biologisk nedbrydeligt additiv produkt. Efter tilstrækkelig lugtfjernelse vil kommunen og det tilknyttede miljøcenter forventeligt give tilladelse til omlægningen.

Jens Egdal fortæller, at der allerede er prøvet en metode, hvor der sprøjtes additiv ud i rummet som en art »overbrusning«, men det har tendens til at give for høj luftfugtighed i staldene til smågrisene, så de får tegn på stress/sygdom.

Derfor skal der prøves nyt i fravænningsstalden på Trunderup Møllegård, og det sker fortsat i samarbejde med Dansk Miljø Entreprise i Odense ved indehaveren, Gunnar Bekker-Nielsen.

Han forklarer om projektet, at der er planlagt opsætning af dyser til forstøvning af den vandige opløsning af BioWeb DR08 i hvert enkelt luftudkast. DR08 vil sammen med vandet binde lugtstofferne i stalden, hvor ved lugten reduceres.

- En ring med det nødvendige antal dyser er monteret i udluftningsskorstenen. Dyseantallet er individuelt i henhold til den luftmængde, som ledes ud, forklarer Gunnar Bekker-Nielsen.

- For alle parter er det en enkel og billig måde at reducere lugten fra eksisterende svinestalde på, uden der skal foretages store ombygninger. Aktuelt drejer det sig om sprøjteringe med hver tre dyser på 15 stk. tagudluftninger, forklarer Gunnar Bekker-Nielsen.

- Driftsomkostninger pr. måned i de berørte stalde vil være 2.500,00 kroner til BioWeb produktet. Ved brug af denne konceptløsning medfører den en omkostning pr. gris på fem-seks kroner, og det forekommer attraktivt i forhold til alternativer, mener Gunnar Bekker-Nielsen.

Teknikken anvendes allerede til lugtreduktion i industrien, på lossepladser, affaldssorteringsanlæg, slambehandling med mere, og Gunnar Bekker-Nielsen ser frem til muligheden med projektet hos Poul Martin Egdal for at skabe en god reference fra landbruget. Der foreligger allerede mange fra industrien.

Billede: Jens Egdal.

Læs også