Landmænd og erhvervsliv går sammen om viden og vækst

(Effektivt Landbrug) SYNERGI: Truslerne mod sukkerroedyrkningen fik sydhavsøernes landmænd og erhvervsliv til at finde sammen og gå nye veje med fokus på blandt andet biobrændsler.

Under indtryk af det pres på den danske sukkerproduktion, der via støtteomlægninger og reformer har været de senere år, træder landmænd og erhvervsliv nye stier sammen på Lolland-Falster gennem et egentligt samarbejde.

Sukkerroerne har ikke bare været et solidt og trygt levebrød for rigtig mange af sydhavsøernes landmænd, men har også givet smør på brødet i en række forarbejdnings-, følge- og servicevirksomheder.

Nu øjner det nye samarbejde mellem Erhvervsråd Lolland-Falster og Sydhavsøernes Landboforening allerede det næste vækstområde i horisonten: Biobrændsler.

Vi på sydhavsøerne vil gerne være fremtidens energileverandører, siger landboforeningsformand Henning Rasmussen.

Denne overordnede, langsigtede vision, hvor ikke mindst energiafgifter hidtil har bremset udviklingen, vil det nye samarbejde blandt andet forfølge gennem en politisk konference engang i efteråret om biobrændsler, hvor målet er at påvirke politikere på alle niveauer til at fremme rentabiliteten i biobrændsler som blandt andet rapsolie. Konferencen er endnu ikke datosat.

- Verden forandrer sig og vi må med. Vi vil gerne være med til at sætte dagsordenen for morgendagens vilkår. Landbruget har i stigende grad samme vilkår i lokalsamfundet som industri og håndværk. Værditilvæksten skal skabes af os selv og hos os selv. Derfor er det naturligt, at vi søger sammen på en række felter for at imødekomme de krav, som det stiller til os, siger landboforeningsformanden.

Netop muligheden for at samle kræfterne i en fælles, overordnet påvirkning af politikere, ser Henning Rasmussen som det ene niveau i samarbejdet. Det andet niveau er et mere dagligdags samarbejde om f.eks. arrangementer af både faglig og mere social/inspirerende karakter. Den slags har Erhvervsrådet allerede en del erfaring med.

- Vi har nogenlunde brug for de samme kompetencer, for eksempel i ledelse. Og der er efterhånden en lang række problemstillinger, som alle selvstændigt erhvervsdrivende slås med. Så er der jo ingen grund til, at vi hver især sidder og skal opfinde den dybe tallerken, som Henning Rasmussen siger.

Samarbejdet omfatter også, at de to organisationer er medlemmer hos hinanden, men ellers forbliver begge organisationer helt uændrede i medlemsgrundlag, struktur, sammensætning, andre samarbejder med videre.

- Vi har i vores strategi som målsætning, at vi vil i dialog med andre erhvervsfremmende aktører på Lolland-Falster for at udnytte de mange muligheder, der kan ligger lige for. Vi har i vores samtaler med landboforeningen konstateret, at vi har en del parallelle områder, hvor vi i et samarbejde kan opnå synergi til gavn for medlemmerne. De bor ofte dør om dør, og derfor er det helt naturligt, at vi bruger hinandens ekspertise på relevante områder, siger Peter Dan Petersen, formand for Erhvervsråd Lolland-Falster, om samarbejdet.

Læs også