Surt for kirsebærrene

(LANDBRUG FYN) MINDRE HØST: Årets høst blev noget mindre, end de fynske bæravlere ellers havde set frem til. Til gengæld er prisen i år oppe på fem kroner kiloet.

Landets kirsebæravlere har nu i store træk overstået årets høst - med begrænset succes.

- På Langeland (se artiklen på modstående side, red.) og Lolland meldes der om gode udbytter, men ellers tyder det på, at problemer med bestøvningen i det kolde forår og andre klimatiske forhold har gjort, at der langt de fleste steder alligevel blev det udbytte, som kirsebæravlerne havde set frem til.

Konstateringen kommer fra Niels Erik Østergaard, daglig leder af Fynsbær i Ullerslev, der modtager cirka en fjerdedel af de danske kirsebær.

En medvirkende årsag til, at avlen nok kun ender på to trediedele af det forventede - eller væsentligt under 10 tons kirsebær pr. hektar - er dog det efterhånden klassiske spørgsmål om mulige genetiske problemer i Stevnsbær.

- Der er mange formodninger, men fakta er, at 75 procent af de danske Stevnsbær træer er af de nye kloner og grundstammer, der måske er baggrunden for den manglende bæring op til høst.

- Derfor følges udviklingen i arten naturligvis intenst, og flere vælger da også andre arter som Kelleris-sorterne. Men, understreger Niels Erik Østergaard, Stevnsbær har en unik kvalitet både med hensyn til sukkerindhold, syre- og tørstofindhold. Markedsmæssigt er det den mest attraktive art, men desværre har vi nu snart oplevet udbytteproblemer i 10-15 år.

Problemerne har gjort, at mange især mindre avlere har opgivet kirsebærplantagerne.

- Mange tog beslutningen i forbindelse med omlægningen af EU’s landbrugsreform sidste år, og derfor forventer vi ikke, at tonnagen af kirsebær vil yderligere falde herhjemme, siger Fynsbærs daglige leder.

Som avler og formand for Frugt og Grønt Rådgivningens stenfrugtklub er Jens Holme Pedersen, Kogsbølle ved Nyborg, naturligvis heller ikke imponeret over udviklingen indenfor kirsebær. Og slet ikke, når han i »tilgift« i juli oplevede store haglskader i sine 25 ha med kirsebærtræer.

- Det er selvfølgelig skuffende, at udbyttet på landsplan dukker ned under 10 tons pr. ha, når man normalt kalkulerer med 10-20 tons afhængig af plantagens alder. Tilmed har udbytter nogle steder været så små, at træerne slet ikke er blevet rystet, fortæller Jens Holme Pedersen.

Heldigvis kan han og kollegerne glæde sig over fornuftige afregningspriser.

- For Stevnsbær betales i år 5,05 kroner pr. kg netto til avleren. I forhold til et gennemsnit på cirka 4 kroner over de seneste ti år er det en god pris. Men det er alligevel utroligt, at prisen ikke er endnu højere, nu hvor der mangler kirsebær på det europæiske marked.

Ifølge bærformanden skyldes mangelsituationen en lille avl i væsentlige produktionslande. For eksempel har der i Polen været mange frostskader, og høsten i eks-Jugoslavien har været præget af meget dårligt vejr.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også