Fysiske skader går ud over oksehuders kvalitet

(Effektivt Landbrug) VÆRDIFORØGELSE: Oksehudernes værdi vil kunne øges betragteligt ved at reducere forekomsten af hudparasitter, men også af fysiske skader, der påføres huderne under transporten til slagterierne samt den videre forarbejdning.

- Det er langt fra kun lus, skab og ringorm, der er problemet, når oksehuder ikke har den optimale kvalitet til garvning. Skader på hårsiden kan nemlig sagtens opstå så sent som under transporten med vognmanden, under håndteringen på slagteriet og hos de firmaer, der står for den videre forarbejdning af oksehuderne. Men den første og vigtigste forudsætning for at opnå oksehuder af god kvalitet er naturligvis, at landmændene så vidt muligt holder deres kreaturer fri for de tabvoldende hudparasitter - også af dyrevelfærdsmæssige årsager.

Det siger administrerende direktør Anders Autzen fra Scan-Hide a.m.b.a., der har eget garveri og er den største aftager af oksehuder fra de danske kreaturslagterier.

Han fortæller, at forekomsten af diverse hudparasitter svinger meget imellem årstiderne og fra år til år.

- Der er perioder, hvor omkring en tredjedel af de ungtyre, vi modtager til slagtning, er befængt med ringorm, og i andre perioder ser vi slet ikke ringorm hos ungtyrene. Et lignende billede tegner sig med hensyn til hårsækkemider, der forårsager grimme skader på huderne, siger Anders Autzen.

Hans vurdering er, at kvaliteten af oksehuder herhjemme generelt set er blevet dårligere over en årrække. Den forringede kvalitet kan blandt andet skyldes, at der i perioder er sendt ekstra mange ældre dyr til slagtning i perioder, hvor der er fundet tilfælde af BSE. Kvaliteten af huderne har dog stabiliseret sig i takt med, at gennemsnitsalderen for de køer, der sendes til slagtning, igen har fundet et naturligt leje.

Anders Autzen peger på, at salg af huder er langt den vigtigste indtægtskilde i forbindelse med salg af biprodukter fra oksekødssektoren. Han anslår, at værdien af danske oksehuder på årsbasis løber op i 200-250 millioner kroner.

- Der er ingen tvivl om, at værdien af huderne vil kunne øges betragteligt ved at reducere forekomsten af hudparasitter, men også af fysiske skader, der påføres huderne under transporten til slagterierne samt under håndteringen på slagterierne og hos de firmaer, der aftager huderne til videre forarbejdning. Med andre ord er det hele vejen fra landmand til garveri, der skal gøres en indsats, siger han.

Læs også