Nyt kursustilbud fra LandboUngdom

(LANDBRUG FYN) FAGKURSUS: I samarbejde med Dalum Landbrugsskole lancerer Fyns LandboUngdom et moderne kursus i aktuel plantedyrkning.

I »gamle dage« stod landboungdomsforeningerne for en række kurser inden for svinehold, kvæghold, plantedyrkning samt værksteds- og maskinlære.

Disse kurser er nu blevet moderniseret og tilpasset således, at der fra i år lanceres tre fagkurser: Aktuel plantedyrkning, Aktuel svineproduktion og Aktuelt kvæghold. Plantedyrkningskurset afvikles her i forsommeren, og de to øvrige starter hen over efteråret.

Kurserne henvender sig primært til de elever, der er i gang med landbrugsuddannelsens Modul 2 praktik. Det vil sige elever, der har afsluttet Modul 1B skoleopholdet samt været i praktik på en landbrugsvirksomhed i minimum 10 måneder.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i kurserne uanset deres faglige baggrund. De må blot acceptere niveauet, der er tilpasset Modul 2 elever. Men alle kan få et godt udbytte af deltagelse på kurserne, da det er kompetente personer som fagkonsulenter, landbrugsskolelærere og dyrlæger, der forestår undervisningen.

På Fyn er LandboUngdom gået i samarbejde med landbrugslærer Lars Kelstrup, der underviser i planteavl på Dalum Landbrugsskole, og som bliver leder af det fynske kursus i aktuel plantedyrkning.

- LandboUngdom har ønsket at køre dette her kursus for de unge, der er ude i praktik før Modul 2, så det, de laver i praksis, bliver mere nærværende, og så deres læremestre bliver mere delagtiggjort i deres uddannelse, siger Lars Kelstrup.

- Kurset er til fordel for begge parter, og det bør næsten være et krav, at læremestrene sender deres elever på dette kursus, understreger Jeppe Bomann. Læremesteren får fordel af, at eleven bliver dygtigere. Og ifølge aftale mellem Dansk Landbrug og Danmarks LandboUngdom vil eleven få 400 kroner mere om måneden, når kurset er gennemført.

- Det nye kursus blev introduceret på et møde på Korinth i marts i slutningen af Modul 1B, hvor der var god opbakning. De fleste landmænd er indstillet på, at der skal efteruddannelse til, og sender gerne sender deres unge på kursus. Det er i læremestrenes interesse, at de unge kommer ud og lærer noget og er sammen med andre.

- Kurset lægger op til at være en slags erfagrupper for de unge, og det kombinerer uddannelse med kammeratskab, påpeger Jeppe Bomann. Fra LandboUngdoms side ønsker man, at de, der kommer ud fra landbrugsskolerne, skal være så dygtige som overhovedet muligt.

- En del af undervisningen vil blive flyttet ud i marken, og noget af den vil foregå ude hos nogle af læremestrene. Den erfagruppe-sparring, der bliver, er meget værd. Og det lærer de unge, siger Lars Kelstrup.

Aktuel plantedyrkning vil strække sig over 10 gange à tre lektioner (kl. 19-22). Første aften, torsdag den 12. maj, starter man med at fastlægge de øvrige datoer. Dog ligger det fast, at sidste gang bliver tirsdag den 21. juni.

Der afholdes en praktisk prøve afholdes midt i forløbet, og der afsluttes med en teoretisk prøve og udstedelse af kursusbevis.

Deltagergebyret er 1.500 kroner, hvis man ikke er medlem af LandboUngdom, og 1.170 kroner for medlemmer. Der er sendt brev med kursusprogram ud til alle landbrugselever, der er i praktik mellem Modul 1B og Modul 2.

- Dette her er noget af det bedste, der er sket for landbrugseleverne i mange år, vurderer Jeppe Bomann. Det vil højne uddannelsesniveauet og dermed være til gavn for både eleverne og deres arbejdsgivere. Derfor opfordrer jeg stærkt til, at læremestrene betaler for eleverne. I øvrigt får kursusdeltagerne en del bøger og andet materiale, som de kan bruge på deres arbejdsplads.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også