Kemitræf mellem sælgere og rådgivere

(Effektivt Landbrug) Repræsentanter for de markedsførende firmaer i kemikaliebranchen har netop afviklet Konsulenttræf 2005, hvortil landets planteavlsrådgivere var inviteret. En facon, der værdsættes fra alle sider.

Konsulenttræf 2005 er betegnelsen får årets afvikling af en tilbagevendende aktivitet, hvor de førende firmaer i kemikaliebranchen afholder informationsmøder med oplysning om deres produkter.

I år har der været arrangeret syv møder, hvoraf det sidste netop er afsluttet. Geografisk fordeles møderne mellem landsdelene med fem i Jylland: Agerskov, Brædstrup, Randers, Tylstrup og Holstebro. På Fyn i Vissenbjerg og det sjællandske i Slagelse.

Formålet er at landets planteavlskonsulenter regionsvis kan samles og på det samme møde få en briefing forud for den kommende sprøjtesæson.

De arrangerende firmaer er Dow AgroSciences, Syngenta, Dupont, Bayer CropScience, BASF og Monsanto. Dermed er der ikke levnet tvivl om, at de vigtigste plantebeskyttelsesmidler til landbruget kan blive omtalt.

De enkelte firmaer har hver deres produkter med specifikke virkninger og de enkelte firmarepræsentanter lægger ikke skjul på deres egne produkters fortræffeligheder.

Den stærke konkurrence firmaerne imellem er tydelig, men ved mødet i Vissenbjerg på Fyn foregik det hele på en positiv facon.

Lovprisningerne foregår seriøst med begrundet dokumentation og samtidig fornemmes, at de kender hinanden godt som branchekolleger. Det levner gode muligheder for de muntre bemærkninger undervejs.

Når der årligt er godt fremmøde til kemibranchens oplysningsmøder, så skyldes det ganske enkelt, at modtagerne, planteavlskonsulenterne og grovvarefirmaer, føler, at de får bonus for deltagelsen, lyder vurderingerne.

Det gennemgående indtryk hos planteavlskonsulenterne er, at det er en koncentreret ajourføring og nyhedsformidling.

- Vi har ikke tid til at rende til flere informationsmøder end højst nødvendigt. Dette her er rationelt frem for tidligere tiders mangfoldige opringninger til kontorerne og sælgernes besøg. Nu er der kun de helt relevante besøg med særlig information, lyder kommentaren fra Hans Kristian Abildskov, planteavlskonsulent for Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne.

Fleksibiliteten for mødedeltagelse viste, at den jyske konsulent, Poul Kristensen, fra Ribe Amts Familielandbrug var med på Fyn. Han var glad for den objektive fremstilling informationerne fremkom på. Både de svage og stærke sider blev omtalt.

- Der vil altid være mere konkret salgsmæssig indsats under enkeltbesøg, så det er en god grund til at foretrække denne mødeform. Den levner også mere tid til alle andre nødvendige opgaver. Til gavn for begge parter, fremhæver Poul Kristensen.

Grovvarebranchen sender også deltagere til Konsulenttræf. Blandt disse firmaer var den produktansvarlige for planteavl hos S.A.B. A.m.b.a., Henrik Ryberg, med til eftermiddagens præsentation.

- Vores formål med deltagelse er at høre, hvor trenden bevæger sig hen. Det er helt sikkert planteavlskonsulenterne, der er rådgiverne for landmændene, men for os sættes fingeren på pulsen, når det gælder de aktuelle produkter, mener Henrik Ryberg.

- Det gælder det disponeringsmæssige og det faglige for egne sælgere, som skal holdes opdateret om udviklingen. Vi kan også fange nogle af de problemstillinger, som vi ellers ikke ville være opmærksomme på, tilføjer den produktansvarlige.

Han peger på, at han er med for at fange de budskaber, der kommer frem, når konsulenterne med deres praktiske baggrund fra marken stiller de relevante spørgsmål, og branchefolkene har kompetente svar.

- Vi ser meget positivt på, at firmaerne i kemikaliebranchen - på trods af en konkurrencemæssig situation - kan være i stue sammen, og give planteavlskonsulenterne en samlet præsentation, siger Poul Henning Petersen i egenskab af afdelingsleder for plantebeskyttelse ved Landscentret i Skejby.

- Det er fint at høre deres mening om produkterne, hvor de har detaljer og erfaringer med fra seneste sæson samt præsentation af nye midler. At tage af sted én gang er langt mere effektivt end tidligere tiders rækker af møder, fremhæver landskonsulenten.

Han fornægter ikke, at der selvfølgelig er salgsarbejde i præsentationen. Med alle firmaer til stede foregår det naturligvis seriøst.

- Konkurrencen går på at være faglig! Planteavlskonsulenterne er opmærksomme nok til at gennemskue, hvis de fremlagte nettoresultater for anvendelsen af et produkt ikke måtte være hele sandheden, bemærker Poul Henning Petersen.

- Det er ingen kunst at finde merudbytter, men for landmanden er det spørgsmålet om den økonomiske virkning på bundlinien for afgrøden. Det er, hvad planteavlskonsulenten skal have med i deres daglige virke, når de bruger firmakonsulenternes oplysninger om produkternes anvendelighed, fastslår landskonsulent Poul Henning Petersen.

Læs også