Det bliver ingen dans på roser

(LANDBRUG FYN) Masser af udfordringer for Mariann Fischer Boel, når hun på mandag sætter sig i kommissærstolen i EU’s hovedsæde i Bruxelles.

Opgaver og udfordringer bliver der nok af for den fynske godsejer Mariann Fischer Boel, når hun nu fra på mandag tiltræder som EU’s nye landbrugskommissær i Bruxelles.

Tænk blot på den verserende debat om sukkerordninger, WTO-forhandlinger og dyreetik. Og så skal hun skal sætte hele den nye landbrugsreform i søen fra 1. januar 2005.

- Det bliver ingen dans på roser, men enormt hårdt arbejde med masser af rejseaktivitet, forudser den nu forhenværende danske fødevareminister, der i de næste fem år får ansvaret for EU’s 10 millioner landmænd - lige fra den store engelske planteavler, den lille portugisiske bjergbonde, de rabiate franske bondeoprørere til de fattige bønder i de nye EU-lande i øst, som kun har arbejdsløshed at se frem til.

- Jeg starter allerede i den anden uge med at tage til Brasilien, der er en enorm aktør på landbrugsområdet. Og hurtigst muligt er det planen at besøge alle EU-landene - først de ti nye, siger den danske EU-kommissær, der dog ikke venter behov for den store tilvænning i jobbet.

- De tre år i fødevareministeriet og dermed i EU’s landbrugsministerråd bliver en uvurderlig støtte. Jeg kender jo alle landbrugsministrene, og i går (i mandags, red.) var det som at komme tilbage i klassen, da jeg var til EU-møde i Luxemburg.

- Min opgave bliver blandt andet at sikre, at Europas skatteydere får mest muligt for deres penge. Hvis landbruget skal have accept i fremtiden, så drejer det sig ikke alene om sunde fødevarer. Derfor er områder som f.eks. miljø, dyrevelfærd og udviklingen i landområder vigtige delelementer i den kommende reform.

- Min opgave bliver at finde nogle afbalancerede løsninger, som giver mulighed for at sætte væsentlig mere fokus på landdistrikterne. I de nye østlande bliver det en hård fase at få de små og ukonkurrencedygtige bønder værdigt ud af erhvervet, f.eks. i form af førtidspensionsordninger, og i disse områder at lave noget multifunktionalitet.

- Også i den øvrige del af EU sætter strukturudviklingen og storproduktionen sine spor i landbruget og samfundet. Ikke alle er lige begejstrede herfor - slet ikke de rabiate franske bønder. Vil du i dialog med dem?

- Ja, selvfølgelig. Den ultra-venstreorienterede leder José Bové burde da bede om et møde med mig, inden hans oprørske bønder igen blokerer en motorvej eller brænder en majsmark af.

- Men det er klart, at vi står overfor store udfordringer i hele denne udviklingsfase med globalisering af handelen med fødevarer, herunder genteknologiens fremmarch. Derfor var det også magtpåliggende for mig som dansk fødevareminister, at vi herhjemme fik en lovgivning, som sikrer mod en utilsigtet iblanding af GMO-produkter i den konventionelle produktion.

- Som kommissær vil jeg tilskynde de øvrige EU-lande til at få lavet en rammelovgivning på området.

Sukkerområdet er et andet af de felter, som Mariann Fischer Boel skal i gang med.

- I forhold til verdensmarkedsprisen er den europæiske sukkerpris tre gange så høj. Det er naturligvis ikke holdbart, men før kommissionens anke i den sag, som EU i første omgang har tabt overfor lande som Thailand, Australien og Brasilien, er afgjort, formentlig til marts, har jeg ikke planer om at fremlægge konkrete forslag.

- Formentlig vil de kommende beslutninger få konsekvenser i områder med sukkerroer, blandt andet på Lolland-Falster og Vestfyn. Men også i Afrika frygter man et kommende prisfald på sukkeret, idet man i flere af de fattige lande dernede har særlig adgang med rørsukker til det lukrative europæiske marked, siger den kommende EU’s kommissær, der i sidste uge var til møde med en række afrikanske landbrugsministre.

- Men Brasilien - med deres store multinationale koncerner og ikke de mange små bønder i urskoven, som mange ser som landets sukkerproducenter, er den helt store spiller på sukkerområdet. Det er ikke med baggrund i den kommende sukkerreform, jeg tager til Brasilien, men målet med rejsen er at få indtryk af deres produktionsmuligheder blandt andet indenfor oksekød og fjerkræ, der i høj grad er konkurrent til EU.

Mariann Fischer Boel slår fast, at i verdenshandlen er landbruget absolut vanskeligste område. Derfor vil hun i WTO-forhandlingerne deltage i tæt løb med den nye ansvarlige EU-handelskommissær, englænderen Peter Mandelson.

- Der er i Geneve i sommer truffet en beslutning om, at eksportrestitutionerne skal udfases, og det skal der nu frem til WTO-topmødet i Hong Kong om et års tid forhandles om tidsplanen for udfasningen.

- Men det er klart, at det ikke skal være landbruget, som skal betale hele prisen for, at der kan laves en handelsaftale.

(3) 14-44-fy

- Min opgave bliver at sikre, at Europa’s skatteydere får mest muligt for deres penge. Hvis landbruget skal have accept i fremtiden, så drejer det sig ikke alene om sunde fødevarer, men også om miljø, dyrevelfærd og landområder, siger Mariann Fischer Boel, der på næste mandag rykker fra sit midlertidige kontor med udsigt til Storkespringvandet - til EU’s hovedsæde i Bruxelles.

Som ansvarlig for den danske model af den nye EU-reform er nu forhenværende fødevareminister Mariann Fischer Boel langt fra begejstret over den seneste tids presseskriverier under overskrifter som »Kvægpensionister« og »På livsvarig EU-støtte«.

- Det er da helt urimeligt. Man kan jo ikke modtage landbrugsstøtte, hvis man ikke er aktiv landmand, fastslår den kommende EU-landbrugskommissær.

- Det er klart, hvis der er nogen, som vil misbruge systemet ved at pulje deres præmier, så vil der være mulighed for en toldning.

Grunden til, at Mariann Fischer Boel som fødevareminister valgte denne model, var, at det var vigtigt for hende, at der skete en så lille omfordeling som muligt mellem de enkelte produktionsgrene.

- Jeg mener, det er vigtigt at fastholde en model, der gør det muligt at bibeholde støtten i sin produktion.

Mariann Fischer Boel nævner, at der naturligvis kan opstå problemer i landene i forbindelse med virkeliggørelsen af reformen, men det vil hun som den nye landbrugskommissær være parat til at bidrage med løsninger til.

- Men det er klokkeklart, at problemerne ikke vil kunne åbne den vedtagne reform.

Læs også