En million smågrise i overskud i Danmark

(Effektivt Landbrug) Danske Svineproducenter leder med lys og lygte efter ledige stipladser til medlemmernes mange smågrise. Både i Tyskland og Polen er jagten på ledige stipladser gået ind.

Der produceres alt for mange smågrise i Danmark. Op mod en million danske smågrise er således i »overskud« på markedet. Det vurderer formanden for producentforeningen Danske Svineproducenter, Torben Poulsen over for Effektivt Landbrug.

- Udviklingen er skæv. Der bygges simpelthen for mange store sostalde i forhold til det antal stipladser, der forsvinder i takt med, at de mindre slagtesvinestalde lukkes ned. Dermed står vi med det problem, at der mangler aftagere til de smågrise, som produceres i de nye, store staldanlæg.

I fjor eksporterede svineproducenterne herhjemme små 1,7 millioner smågrise. Men det store tal er ikke nok. I dag står mange danske smågriseproducenter derfor med et akut problem. Men på lidt længere sigt bliver udviklingen endnu mere skæv, vurderer man i producentforeningen.

- Derfor arbejder vi på at få skaffet stipladser i udlandet. Det er simpelthen piskende nødvendigt, siger Torben Poulsen.

Svineproducentformanden erkender blankt, at han er en af de smågriseproducenter, som selv har problemerne inde på livet.

- Det er selvfølgelig ikke på grund af min situation, vi nu afsøger mulighederne for at finde stipladser i udlandet. Men jeg er et eksempel på en svineproducent, som mere eller mindre »forærer« en stor del af mine smågrise væk, fordi markedet er presset, fortæller Torben Poulsen.

Fra årsskiftet ophører producentformandens kontrakt med en fast smågriseaftager. Og dermed presses endnu flere grise ud på et i forvejen yderst presset marked.

- Jeg kommer til at stå med 15.000-20.000 smågrise, som mangler en aftager fra nytår. Vi har prøvet at opfede nogle grise selv. Men det er ikke optimalt, hvis man ikke har staldanlægget til det. Det samme gælder for mange af mine kolleger, og derfor må vi nu se os om for at finde holdbare løsninger, siger Torben Poulsen.

Han understreger, at han helst ser, at der kan findes pladser til at fede svinene op i Danmark.

- Det er selvsagt langt at foretrække. Og vi håber da eksempelvis, at nogle af de kvægbrugere, som i disse år lukker deres kvægproduktion ned, vil begynde at se en forretning i at fede nogle svin op. Men vi er samtidig nødt til at se os om ude i Europa, og derfor har vi netop haft et møde med foderfirmaet Hendrix Utd.

Firmaet har tidligere signaleret, at de formidler kontakt til tyske landmænd, der vil leje staldanlæg ud.

- Aktuelt er der ikke så meget at gøre. Anlæggene er enten for små eller i produktion. Men vi søger videre i Tyskland, og har blandt andet annonceret i det tyske fagblad Top Agrar, fortæller formanden for Danske Svineproducenter, som ligeledes efterlyser stipladser på foreningens hjemmeside.

Næste skridt bliver, at repræsentanter fra Danske Svineproducenter 4.-6. november rejser til Polen.

Her skal de danske svineproducenter mødes med repræsentanter for en nystartet polsk svineproducentforening. Hovedtemaet bliver naturligvis at drøfte muligheden for at få sendt nogle danske smågrise til opfedning i store polske staldanlæg.

Læs også