Det går den rigtige vej

Samtidig med at den animalske produktion er øget lidt, er næringsstofudledningen fra landbruget reduceret med 30 procent, påpeger De fynske Landboforeningers formand, der opfordrer alle landboforeningsmedlemmer til at komme til delegeretmøde på fredag.

- Når vi i landbruget vil fremstå som et dynamisk erhverv - et erhverv, der benytter sig af de muligheder, der er i den teknologiske udvikling og i den viden, der fremkommer - så er vi også nødt til at erkende, at der må ske forandringer. - I takt med at man får mere viden om vort nærmiljø, kan vi risikere at få ændrede forudsætninger for at udøve vores erhverv.

- Vi må nok erkende, at vi for 10 år siden var lidt skræmte af Vandmiljøplanen. Vi var usikre på, hvordan det hele ville ende, og hvor stor betydning de nye og stramme regler ville få for vores indtjening.

Det siger De fynske Landboforeningers formand, gårdejer Niels Hansen, Thorup, i en snak med Landbrug Fyn forud for organisationens delegeretmøde på fredag, 2. oktober, på Hotel H.C. Andersen i Odense.

- Det har betydet en omkostningsforøgelse for landbruget, fortsætter Niels Hansen. Men trods alt er det lykkedes at finde forståelse for, at der skal en rimelig tid til implementeringen af de nye regler, så erhvervet ikke bliver lagt ned i forbindelse med den »øvelse«.

- Vi er blevet bebrejdet, at indgrebene ikke har været skrappe nok. Kan vi dog ikke få lov at glæde os over, at det går den rigtige vej? En 30 procent reduktion af udledningen samtidig med, at den animalske produktion er øget lidt. Det er, understreger Niels Hansen, et flot resultat, som - indrømmet - også overrasker os landmænd.

- Der er ganske enkelt ikke noget at komme efter ved besætninger over 250 dyreenheder, hvor der kræves VVM-undersøgelse. Derfor sætter man nu fokus på de mindre besætninger. Der er mange muligheder for at angribe landbruget, - og det gør man så.

- Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt til at komme - dels for at høre Henrik Høegh og dels for at høre om de fynske forhold, lyder det fra Niels Hansen. Henrik Høegh vil blandt andet fortælle om WTO-forhandlingerne og EU’s fremtidige landbrugspolitik, som endnu er i støbeskeen, og som kan medføre store ændringer for den enkelte landmand.

- Han vil desuden komme ind på andre ting, der er vitale for vores fremtid, blandt andet om EU’s meget omtalte Vandrammedirektiv og om den kommende Vandmiljøplan III, hvor han repræsenterer Dansk Landbrug i de forberedende udvalgsforhandlinger.

- Fra bestyrelsens side håber vi, at der kommer rigtig mange til delegeretmødet, siger Niels Hansen, som af praktiske grunde - blandt andet af hensyn til den afsluttende, lette frokost - beder om, at man ringer og melder sig til på forhånd.

- Vi skal som landmænd acceptere, at ny viden kan betyde, at det bliver nødvendigt med yderligere restriktioner på nogle områder.

- Men, understreger De fynske Landboforeningers formand, al den produktion, der finder sted i dag, er lovlig og godkendt. Ønsker man at ændre på det - og eventuelt indskrænke mulighederne - så er man også nødt til at forholde sig til, hvordan man behandler folk.

- Vi kan ikke acceptere, at folk, der har etableret sig og producerer i god tro, bliver udsat for skrappere regler. I den forbindelse har regeringen nedsat et »kompensationsudvalg«, som skulle angive retningslinier for, hvordan indskrænkninger kunne gennemføres. Det udvalg har man ikke hørt fra endnu!

- Det er en fælles opgave at finde ud af, hvordan man kan fortsætte produktionen i harmoni med omgivelserne - samtidig med, at der er et nødvendigt afkast til landbruget.

- Efter at der nu har været investeret både penge og engagement i vindkraft, mener jeg, at vi igen skal vende øjnene mere mod projekter med biogas. Man kunne for eksempel lave anlæg omkring en landsby, hvor man behandler gyllen samlet og eventuelt kombinerer det med det affald, der i øvrigt måtte være - og få det udnyttet til varme og el samtidig med, at man får taget den skrappe lugt af gyllen.

- Hvis beboerne i området kan have fordel af det i form af billig fjernvarme, så lugter produktionen måske ikke så meget mere. Målsætningen må være, at tingene skal ske i forståelse og harmoni med omgivelserne.

Læs også