Besætningsudvidelse endt som politisag

(LANDBRUG SYD) Andreas og Ralph Carstensen, Havsted er politianmeldt, fordi Miljøstyrelsen nedlagde veto mod udvidelse af deres kvægbestand. Dermed trak VVM-godkendelsen så længe ud, at de to Carstensen’er til sidst startede byggeriet alligevel. Uden tilladelse.

Andreas og Ralph Carstensen, Havsted i Tinglev Kommune, er meldt til politiet af kommunen for ulovligt byggeri, selv om hverken kommunen, der skal give byggetilladelse, eller amtet, der skal give VVM-tilladelse, har noget imod projektet. Men Miljøstyrelsen har nedlagt veto. Og derfor har sagen nu trukket ud i 29 måneder, mens far og søn Carstensen føler sig i en knibtang: De havde fået at vide, at VVM-godkendelse nærmest var en formssag, der tog cirka ti måneder, og det købte de flere køer efter.

Nu har de ingen steder at gøre af de ekstra dyr. Derfor satte de til sidst byggeriet i gang på forventet efterbevilling. Men det opdagede Tinglev Kommune i april og gav »standsningsmeddelelse«, som det hedder på bureaukratisk. De klemte Carstensen’er byggede videre, og det opdagede kommunen 28. maj.

Så måtte Tinglevs tekniske udvalg uden synderlig begejstring melde bygherrerne til politiet - for kommunen kan ikke give byggetilladelse, når der mangler VVM-godkendelse.

Men formanden for teknisk udvalg i Tinglev, Erwin Andresen, signalerer, at det ikke er hans bord: - Det er en sag mellem gårdejeren og amtet. Men han må selvfølgelig ikke starte uden byggetilladelse.

Men Miljøstyrelsen nedlagde veto. De mange køer ville producere så meget ajle, at der ville sive for meget nitrit ned gennem rodzonen og videre ned i grundvandet. Det grundvand, som bliver til drikkevand. Og hvor nitritgrænsen er 50 milligram per liter.

Siden har alle implicerede parter - undtagen vist Miljøstyrelsen - søgt at finde en løsning. Imens går tiden, og Andreas og Ralph Carstensen står med en flok nye køer uden en stald til dem.

Hvor ansvaret for forsinkelsen ligger, er svært at afgøre. Andreas og Ralph Carstensen oplever det, som om amtet er skurken, for det er jo amtet, der ikke vil give VVM-tilladelsen.

Til JydskeVestkysten har Ralph Carstensen efter 2½ års ventetid sagt, at det er svært at planlægge udvikling af en bedrift, når det administrative system fungerer så sendrægtigt.

Nøglen til problemet er en ændret driftsplan, som kan formindske nedsivningen af nitrit.

- Og det er alene landmandens ansvar at udarbejde den plan, påpeger Louise Boisen, der lægger ansvaret for den lange forsinkelse på familien Carstensen og deres konsulent.

Nu har amtet modtaget en ny udvaskningsberegning fra konsulenten, og den holder sig inden for grænseværdierne for udvaskning af nitrit. Derfor vil Sønderjyllands Amt i denne uge henvende sig til Miljøstyrelsen for at få ophævet veto’et mod udvidelsen i Havsted.

Alle er kort sagt indstillet på at fremme udvidelsen af familien Carstensens bedrift - måske bortset fra Miljøstyrelsen. Når sagen ikke forlængst er afsluttet, skyldes det ifølge amtet Carstensen, far og søn. Hvorimod de to opfatter det som sendrægtighed hos det offentlige.

Men uanset hvor fejlen ligger, løser det ikke problemerne for de køer, der savner en stald at lægge sig i.

Samtale fremmer forståelsen. Også mellem myndigheder og landmænd. Andreas og Ralph Carstensen kan bogstaveligt komme til at bøde for konsekvenserne af, at man taler forbi hinanden.

Læs også