Småøer mod havnefront

(LANDBRUG FYN) De nye Venedig-kanaler og boliger på Faaborg Havn betyder, at Lyø-landmændene måske må helt til Ulbølle med deres korn.

Her op til høsten har landmændene i et brev fået at vide, at på grund af omlægninger og restriktioner på Faaborg Havn må det forventes, at kornet skal leveres på afdelingen i Ulbølle. I de seneste godt halve snes år har de kunnet aflæsse deres tipvogne på et havneareal og returnere med samme færge. Og før den tid - i de gode andelsdage, som han betegner det - blev kornet hentet på øerne af foderstoffirmaerne.

Årsagen er, at der siden i fjor er blevet etableret kanalanlæg og byggemodning til fashionable havnelejligheder på de områder, hvor kornet hidtil har kunnet aflæsses.

Samtidig har Faaborg Kommune udstukket en række krav til områdets fortsatte benyttelse. Dels skal den begrænsede lagerplads være afskærmet med silovægge på de tre sider for at undgå støv og spild, og dels stilles der krav til intensiv renholdelse.

- Dette her er starten på at kvæle småøernes erhvervsliv, og det har jeg påpeget flere gange i ø-udvalget. Det er blevet lovet, at den nye havnefront ikke skulle blive til gene for færgens brugere, men nu er problemet dér, påpeger Bjarne Hansen, der er den ene af Lyøs to repræsentanter i det kommunale udvalg.

Han mener, at Faaborg Kommune må løse problemet ved at stille et lagerområde og vejefaciliteter til rådighed, for eksempel i industrikvarteret, hvorfra man fortsat vil kunne nå tilbage med traktor og vogn, inden færgen sejler igen.

- Når man ødelægger forholdene ét sted, må man skabe et brugbart alternativ, pointerer Lyø-landmanden.

- Mon de kommende rige beboere ved Venedig-kanalerne i længden vil høre på den støj, som er uundgåelig, når vi på færgen skal lave blæst foderstoffer over på vore transportvogne. Eller finde sig i støv fra kalk, foder eller gødning, nævner Bjarne Hansen og minder om, at der som nævnt allerede er indført de første strenge krav til opbevaring og renholdelse på havnen.

Krav, som altså bevirker, at Bjarne Hansen og de øvrige landmænd fra øerne i Det sydfynske Øhav med traktor og kornvogn måske må den lange - og trafikerede - vej til Ulbølle adskillige gange i den kommende tid, medens mejetærskeren må holde stille og til skue for de mange forbipasserende turister hjemme på øen.

Hvis der da ikke i sidste øjeblik findes en bedre løsning.

- Med den tildelte plads på havnearealet er der kun mulighed for at etablere én plansilo, der i givet fald så kun ville kunne indeholde hvede, som er største afgrøde fra vore kunder på øerne. Derfor er der ikke mulighed for aflæsning af andet end denne ene afgrøde, siger salgschef hos FAF, Bent Vogn, der naturligvis beklager den prekære situation for ø-landmændene.

- Dertil kommer, at restriktionerne med hensyn til opbevaringsfaciliteterne og renholdelsen er skærpet, påpeger salgschefen fra FAF, der i torsdags havde et møde med Faaborgs havnemester for at opnå de bedst mulige betingelser under de givne forhold - både her i høst, men også i forbindelse med kalkoplagring, fodertransport mv.

- Vi kan sagtens se problemet for landmændene, og vi vil naturligvis fortsat have en samhandel. Samtidig er vi jo også et andelsselskab med de forpligtelser, som det medfører. Det er en opgave, som skal løses, og vi arbejder hårdt på sagen, forsikrer Bent Vogn.

På grund af sommerferien er det ikke lykkedes at få en kommentar fra Udvalget for Teknik og Miljø i Faaborg, der har havnen som sit ansvarsområde.

Læs også