Vandrammedirektivet vil ramme alle landmænd

EU’s vandrammedirektiv, den lange ekspeditionstid for byggesager og den kommende revision af landbrugsloven var blandt emnerne på den sidste generalforsamling i Nordfyns Landboforening.

Landbruget står over for en af de største udfordringer i mange år: implementeringen af EU’s vandrammedirektiv.

Det mener formanden for Nordfyns Landboforening, Niels Hansen, der i tirsdags på den sidste generalforsamling i den 32-årige forenings historie kom ind på direktivets betydning for erhvervet.

Vandrammedirektivet skal fastlægge de overordnede rammer for beskyttelsen af EU’s vådområder, og Fyn kommer til at spille en central rolle, idet Odense Ådal og Odense Fjord bliver rammen om pilotprojekter forud for implementeringen.

Hele projektet skal være færdigt ved udgangen af 2006, og Niels Hansen frygter, at alle landmænd vil blive berørt af restriktioner. Derfor er det vigtigt at få de økonomiske konsekvenser ind i billedet så tidligt som muligt, mener han.

- Jeg synes, det er godt, at man har nogle visioner og holdninger i forhold til naturen. Men når man vil foretage så omfattende indgreb i landmændenes brugsret til jorden, så forlanger vi, at der ligger økonomiske beregninger, der belyser, hvad det vil betyde for de pågældende lodsejere.

- Og vi forventer naturligvis, at man er indstillet på at tage konsekvensen af eventuelle indgreb og betale, hvad det koster. Både for indgreb i den nuværende drift og for mistede muligheder. Hverken mere eller mindre, sagde Niels Hansen, som mener, det er en sag, hvor alle landmænd må stå sammen uanset driftsgren.

- Dette direktiv vil ikke kun ramme ejendomme med animalsk produktion. Det vil ramme alle, sagde han.

- Vi bliver hele tiden stillet i udsigt, at man nu kan sætte behandlingstiden ned. Det sker bare ikke, konstaterede formanden, som pegede på, at miljøminister Hans Christian Schmidt har lovet at indføre en slags tipskupon, hvor sagerne kan ekspederes på meget kort tid, hvis landmændene kan krydse af inden for visse rammer. Et sådant skema er ikke kommet endnu.

- Indtil videre må vi fastholde, at ekspeditionstiden er for lang. Det betyder i mange tilfælde et økonomisk tab for landmanden på grund af usikkerhed ved ejendomshandel og lang planlægning for nye projekter, sagde Niels Hansen, som afviste beskyldningerne om, at landmændene hamstrer godkendelser.

- Det kan måske se sådan ud. Men sandheden er, at det ville være uansvarligt at starte planlægningen af et nyt byggeri, medmindre man er sikker på at måtte føre byggeriet ud i livet. Pengeinstitutterne vil heller ikke røre ved finansieringen, hvis ikke papirarbejdet er på plads.

Niels Hansen manede samtidig kollegerne til forsigtighed, hvis de tænker på at imødekomme mere restriktive harmonikrav end Vandmiljøplan II stiller for at undgå en VVM vurdering.

- Det er vigtigt, at man gør sig konsekvenserne klar, hvis man således »handler« sig til rette ved brug af mindre normer, sagde han.

- Der er behov for en tilpasning af loven, der afspejler den almindelige strukturudvikling. Stadig skrappere miljøkrav i forbindelse med husdyrhold gør det mere end nogensinde nødvendigt at eje det areal, som husdyrholdet har behov for, for at der er harmoni i ejendommen, sagde Niels Hansen, som pegede på, at pengeinstitutterne også ser med øget opmærksomhed på harmonien i den samlede ejendom og på fremtidsmulighederne for en fortsat udvikling af bedrifterne.

Fortrinsstillingen gik heller ikke ram forbi.

- Vi må fortsat arbejde på at få fjernet fortrinsstillingen og eventuelt få mulighed for, at hovedejendommen kunne udvides til mere end de nuværende 125 hektar, sagde han.

Læs også