Mere plads til ornerne

Ny EU-dyreværnslov får betydning for fynsk svineproduktion

Fra 1. januar 2003 træder en ny fælles EU-lovgivning i kraft. Den vil på en række punkter få betydning for svineproducenterne.

I forvejen er der kommet ny dansk lovgivning omkring drægtige søer og om opstaldning af smågrise og slagtesvin. Den nye EU-dyreværnslov og den danske lovgivning skal derfor tilpasses hinanden.

- EU-lovgivningen beskriver desuden en række arealkrav og krav til spaltegulve, som ikke afviger markant fra de danske krav. Alt i alt mener jeg, den nye EU-lov på området ser fornuftig ud og vil være til at leve med for dansk svineproduktion, siger Morten Thomsen

Chefkonsulent indenfor svineproduktion på Agrogården, Ringe.

Han påpeger, at de danske svineproducenter faktisk allerede for 2-3 år siden indrettede sig efter hovedparten af de forhold, som andre EU-lande nu skal til at efterleve. Dét kan give en konkurrencemæssig fordel.

Bestemmelsen omkring »28 dages fravænningsalder - dog 21 hvis fravænnes til sektionerede stalde med alt ind/alt ud produktion« kan dog blive problematisk, forudser konsulenten. I dag fravænner de fleste omkring 25-26 dage, og det vil gribe ind i hele produktionsrytmen, hvis man skal over 28 dage.

Morten Thomsen vil dog afvente en nærmere tolkning af denne bestemmelse, før der kan siges noget om konsekvenserne.

· konstant adgang til halm/rodemateriale for søer/gylte

· fyldende foder til drægtige søer/gylte

· ornestier skal være mindst 10 m2 (fra 2005)

· mindst 28 dage ved fravænning. Dog 21 dag hvis grisene flyttes til sektionerede stalde med alt ind/alt ud produktion.

· Ikrafttrædelse: nybyggeri/renovering 1. januar 2003. Alle stalde 2013.

· Løsgående gylte/søer fra fire uger efter løbning

Læs også