Grisene falder halvanden krone

Selv om danske svineproducenter får Europas højeste notering ser repræsentantskabet i Danish Crown gerne, at selskabet også topper herhjemme. Samtidig er der nu udsigt til et betydeligt fald i noteringen, forudser slagterikoncernens formand, Niels Mikkelsen.

Denne nedadgående pil vil tilmed fortsætte, forudser Danish Crowns administrerende direktør, Kjeld Johannesen. Et svagt marked for skinker og bacon vil bevirke, at afregningsprisen i januar/februar vil falde 80 øre eller måske endog 1,50 kroner pr. kg.

- Og så er det måske endda optimistisk, lød det fra direktøren ved onsdagens repræsentantskabsmøde i det store slagteriselskab.

- Danish Crown’s regnskab viser en indtjening, som ikke blot er større end sidste år, men som vi også i international sammenligning kan være stolte af, tilføjede slagterikoncernens formand, Niels Mikkelsen fra talerstolen ved mødet i Randers.

- De danske svineproducenter har, fortsatte han, fået fuld valuta for de investeringer, som der de seneste år er foretaget i Danish Crown. Det har givet en førerposition, og det er tilfredsstillende at konstatere, at vi også har kunnet lægge Europas højeste afregningsniveau.

- Vi har potentiale til at være nummer et i Danmark, så det må være kravet, lød det fra Hans Jacob Petersen, Hejsager ved Haderslev, der blev bakket op af flere kolleger.

- Kunne vi få alle vore slagterier op på niveau med vore to-tre bedste, kunne der hentes 10-15 øre, men det er ikke muligt af strukturelle grunde og betydelige lokaleomkostninger.

- Det koster os 5 øre pr. kg, og vi vil ikke se nogen økonomisk effekt det første år. Men fusionen vil på længere sigt give en synergieffekt, sagde Kjeld Johannesen.

- Når det er sagt, så skal ingen være i tvivl om, at jeg ikke mentalt er rustet til at være nummer sjok, sagde han under henvisning til årets andenplads efter Tican, der udbetalte 30 øre mere pr. kg til deres svineandelshavere.

- Naturligvis er de primære årsager BSE-problematikken, mund- og klovesygen samt skiftende afsætning til Rusland, sagde direktøren og nævnte, at alene bortskaffelsen af overskydende affald som følge af BSE-restriktionerne har kostet 54 øre pr. kg i årets løb.

Flere kreaturleverandører kom under debatten ind på omkostningerne i forbindelse med bortskaffelsen af døde dyr - ikke mindst set i lyset af Daka’s køb af den sjællandske destruktionsanstalt, Kambas.

- Vi har givet 25 mio. kroner i goodwill for Kambas, og nu bliver afhentningen garanteret dyrene, nævnte Ejner Kløverpris, Hillerslev.

Han blev suppleret af Jens Erik Jensen, Aars, der kunne oplyse, at det koster 4.000 kroner at hente en død ko på Bornholm for at destruere den på Kambas.

- Samtidig får bornholmerne landets absolut højeste mælkepris, så var det ikke på tide, at mælkeproducenterne hjalp mere til med den bekostelige destruktion, spurgte svineproducenten fra Himmerland.

Frem til den 20. december vil leverandører i de to fusionsslagterier have mulighed for at blive fritstillet. Ved i den periode at kunne opsige leveringsaftale og økonomisk binding skal ingen kunne tvinges ind i fusionen. Dog er der ikke muligheder for leverandører at skifte mellem de to slagterier i perioden. Det forbyder EU som »en for tidlig indgang i fusionen«.

Læs også