DN: 700 millioner kroner rækker ikke langt nok

I Danmarks Naturfredningsforening mener man, at regeringen har fraskrevet sig et af de allerbedste virkemidler

Miljøministeriet bekendtgjorde mandag, at man sætter knap 700 millioner kroner af til indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i op til 2.200 km vandløb.

Men hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener man, at det afsatte beløb blot række til noget af den nødvendige indsats.

- 700 millioner kroner kan syne af mange penge, men de rækker kun til en tredjedel af den nødvendige indsat for forbedringer af vandløbenes fysiske forhold – nemlig 1.600-2.200 km af de 4.800 km vandløb, hvor der skal se en indsats. Og de 4.800 km er kun en lille del af de vandløb, Danmark har sat mål for – nemlig 19.000 km vandløb i alt.

Sådan siger biolog i DN Henning Mørk Jørgensen på foreningens hjemmeside. Her peger han også på, at DN har repræsentanter i samtlige 23 vandråd, der skal prioritere indsatserne ved vandløbene.

Hos DN konstaterer man, at vandrådene har fået udleveret et virkemiddelkatalog. Her er ændret vandløbsvedligeholdelse – herunder grødeskæring – nu fjernet:

- Det er sket efter massiv modstand fra landbruget, men dermed har regeringen fraskrevet sig et af de allerbedste og billigste virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb.

Læs også