Salget af avlsdyr satte rekord

(EFFEKTIVT LANDBRUG) I fjor blev der solgt flere avlsdyr fra op-formeringsbesætningerne i det danske avlssystem end nogensinde før. Her i 2003 ventes salget at sætte ny rekord.

- Nu har jeg været med i mere end 20 år. Og det er det største salg jeg har været med til, siger formanden for Dansk Opformering af Avlssvin, Henrik Brix, til Effektivt Landbrug.

Han pointerer, at salget svarer til, at DanAvl-systemet står bag mere end halvdelen af udskiftningerne af søer i de danske svinestalde.

Opformeringsformanden begrunder blandt andet det stigende salg med, at det nu for alvor er gået op for svineproducenterne, hvad svinenes genetiske potentiale betyder for produktionsøkonomien.

- I hårde tider fejer man det med, man kan få med. Og mange har fået øjnene op for, at der er penge at hente, når man tager den genetiske gevinst med. Ikke mindst i pe-rioder med lav slagtenotering, pointerer Henrik Brix.

- Det er nemt nok at lave 10 sopolte. Men det er svært at lave 100. Og de stadig stør-re svineproducenter vælger altså at lade specialisterne tage sig af opformeringen. De kunne måske godt selv, men de vælger at bruge kræfterne andre steder på bedriften, fordi det bedst kan betale sig, vurderer Henrik Brix.

Han pointerer dog samtidig, at de store bedrifter er en betydelig udfordring for op-formeringsbesætningerne.

- Spørgsmålet er jo, om de danske opformeringsbesætninger kan følge med, hvis vi i fremtiden ser meget store produktionsgårde herhjemme. Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på, og noget vi diskuterer, hvordan vi kan løse i fremtiden, for-klarer Henrik Brix.

Rekordsalget omfatter ud over salget til danske svineproducenter en stor og stigende eksport.

- Vi har sat pælene i jorden til, at vi kan sætte salgsrekord i 2003. Og de foreløbige prognoser tyder på en rigtigt flot omsætning.

- Vi kan dog løbe ind i det problem, at nogle af de udvidelser, svineproducenterne har planer om, ikke bliver til noget, fordi det trækker ud med myndighedernes tilla-delser. Det kan gå hen og blive en stopklods, som betyder, at salget når knapt så højt op som prognoserne forudser, slutter Henrik Brix.

Læs også