Arla skærer ned på CO2-udledning med ny aftale

Arla har underskrevet en aftale med selskabet Tvis, der skal levere fjernvarme til mejerigigantens mejeri i Taulov i Trekantsområdet. Det kommer til at sænke selskabets CO2-udledning betydeligt.

Arla energioptimerer sin mejeriproduktion i Taulov ved i flere trin at droppe naturgassen og koble sig på det lokale fjernvarme-system.

Fjernvarmeselskabet Tvis skal således forsyne rum- og procesvarme til produktionen af 60.000 tons ost om året som Danbo, Havarti og Maribo. Konverteringen til fjernvarme på Taulov Mejeri, der etableres i løbet af 2023, spares der 37 procent af den nuværende CO2-udledning fra varmeforbruget.

Det er over halvdelen af naturgassen på Taulov Mejeri der elimineres, hvilket udgør 25.000 MWh eller hvad der svarer til 1.200 husstandes opvarmningsbehov.

I løbet af 2023 vil der på mejeriet blive arbejdet videre med at undersøge mulighederne for erstatning af den resterende del af naturgassen således naturgassen også kan fjernes de resterende fire måneder om året.

- Vi opvarmer omtrent 600 millioner kg mælk om året, som vi laver til nogle af Danmarks mest kendte osteprodukter så som Klovborg og Riberhus, og vi eksporterer 36.000 tons af ost til hele verden. Det kræver meget energi, og vi har et mål om at reducere vores CO2 udledning med 63 procent i 2030, hvorfor investeringen i tilslutningen til fjernvarme på Taulov Mejeri er den rigtige langsigtede beslutning og en effektiv måde at reducere vores CO2-udledning med én enkelt manøvre, siger Klaus Jeppesen, der er direktør hos Taulov Mejeri.

- Det giver også en mærkbar økonomisk fordel med de nuværende energipriser, og vi efterkommer vores interne ønske – også blandt vores kolleger – om at fokusere på energieffektive løsninger, tilføjer han.

Får nabobygning

Tvis investerer i en ny nabobygning til Taulov Mejeri, som er en 10 MW-vekslerstation på 80 kvadratmeter og forbinder den med en halv kilometer transmissionsledning til det 123 kilometer lange varmesystem på tværs af fire kommuner i Trekantområdet.

Typisk er det fjernvarmeselskaberne, der forsyner nye forbrugere, men en mere fleksibel ejerstrategi fra 2021 gør det muligt at tilkoble virksomheder til Tvis-systemet, når fjernvarmeselskaberne har for langt. 

- Vi er meget glade for aftalen med Arla, da interessen for fjernvarme stiger, og Tvis kan levere til både virksomheder og fjernvarmeselskaber, så de kan udfase olie- eller gasfyr, siger Tvis-direktør Jørgen Nielsen og fortsætter:

- Der er et stort potentiale i at bruge fjernvarme til procesvarme, og vi har varme tilgængeligt, som kan understøtte produktionsvirksomheder. Det er ressourceeffektivt, grøn omstilling og giver økonomiske fordele – både for nye samarbejdspartnere og de eksisterende forbrugere, siger Jørgen Nielsen. 

Ambitiøs og omfattende investeringsplan udfaser gas 

Byrådene i Tvis’ fire ejerkommuner har godkendt en samlet investeringspakke for de næste tre år, så Tvis kan investere i 12 konkrete fjernvarmeprojekter mellem 2023 og 2025. Både nye fjernvarmeforbrugere, overskudsvarmeleverandører og industrikunder, der skal bruge procesvarme til produktion, skal kobles på Tvis-nettet. 

Udover væsentlige reduktioner i gasforbruget og økonomiske besparelser hos forbrugerne, vil alle projekter tilsammen reducere CO2-udledning fra varme med 460.000 tons.

- Det er en ambitiøs og omfattende investeringsplan, som ikke er set lignende siden Tvis blev etableret for 40 år siden, og investeringerne kommer på et meget afgørende tidspunkt. De sidste to år har vi udvidet Tvisnettet med 40 kilometer til tre nye fjernvarmeselskaber, som udfaser gas og reducerer CO2-udledning med 186,000 tons.

- Nu tager vi tilløb til at udvide med yderligere mindst 21 kilometer, hvor vi understøtter vores ejerkommuner i deres strategier for at udfase fossile brændsler. Vi kommer ud til nye forbrugere, samtidigt med, at det bliver billigere for eksisterende forbrugere i Tvis-nettet, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand for Tvis.

 

Læs også