Nye muligheder for refusion og lønkompensation ved Covid-19-sygdom

En ny særlov gør udgiften mindre, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller kommer i karantæne med Covid-19. Blandt andet kan man søge om refusion fra dag 1.

Folketinget har vedtaget en særlov i en periode for arbejdsgivere og medarbejdere, som enten bliver syge af Covid-19 eller komer i karantæne. 

Det oplyser oplyser socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist.

- Det vil jo være sådan, at mange af medarbejderne vil sygemelde sig. Normalt skal arbejdsgiveren betale for den medarbejder, der er syg, i de første 30 dage. Og så er det først efter 30 dage, at han kan søge om refusion ved kommunen for sygedagpengene. Og der har Folketinget simpelt hen sagt, at dette vil skade for mange arbejdsgivere.

- Hvis arbejdsgiveren for eksempel har ti medarbejdere, og otte af dem bliver sendt hjem, så har han otte medarbejdere, han skal betale til i 30 dage. Så derfor siger særloven, at hvis sygemeldingen drejer sig om Covid-19, eller medarbejderen kommer i karantæne på grund af Covid-19, så vil arbejdsgiveren kunne få refusion for disse medarbejdere fra dag 1 istedet for først efter de 30 dage, forklarer Mette Neist.

Dermed undgår landmanden med eksempelvis otte syge medarbejdere at skulle betale for dem i 240 dage totalt, tilføjer hun.

Ikke pligt til at oplyse

Rådgivningsvirksomheden Velas peger i en artikel på sin hjemmeside på, at de almindelige regler om, at arbejdsgiveren ikke må spørge, hvad en medarbejder fejler, fortsat gælder.

- Men du kan forklare en syg medarbejder, at hvis medarbejderen har en formodning om, at sygdommen skyldes Covid-19, vil det give dig mulighed for at søge om refusion. Så kan du kun håbe på, at medarbejderen vil medvirke til at oplyse om sygdommen, så du kan få refusion, lyder det fra Velas.

Refusionssatsen er 119,05 kroner pr. time, dog max. 37 timer om ugen.

Hvis den selvstændige bliver syg

Samtidig er der kommet nye regler for de selvstændige selv.

- Det plejer at være sådan, at de første to uger, som de selvstændige er syge, skal de selv betale fra egen lomme i virksomheden. Efter to uger kan de så søge om sygedagpenge ved kommunen. Nu er det sådan, at hvis de bliver syge på grund af Covid-19, eller de kommer i karantæne, så kan de få sygedagpenge fra dag 1, fortæller Mette Neist.

De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og resten af året. Så har man fra denne dato haft medarbejdere i karantæne på grund af coronavirusset, har man mulighed for at søge refusion.

- Man skal selvfølgelig opfylde de øvrige betingelser, der er, for at kunne benytte sig af reglerne i særloven. Man skal i forvejen have ret til sygedagpenge og så videre. For medarbejderne er der krav om, hvor længe, de skal have været ansat i virksomheden. Og for arbejdsgiveren er der krav om indtægtens størrelse og så videre, siger Mette Neist, og tilføjer: 

- Men alt i alt er det her et kæmpe stort tiltag for at sikre, at der er en masse virksomheder, som ikke går bankerot. 

Har du oplevet et politisk tiltag af den kaliber før inden for dit område?

- Aldrig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det må jeg godt nok sige. Det er helt exceptionelt, at politikerne laver sådan nogle regler her. Jeg tænker, at de vil understøtte, at flest mulige kan holde sig i gang. For de kan forudsige, at det her kan komme til at blive meget omfattende.

Hvis produktionen bliver ramt

Mette Neist oplyser, at der i samme særlov også er ændret på reglerne for arbejdsfordeling. 

- Hvis man for eksempel har ti medarbejdere og er nødt til at sætte produktionen ned (på grund af Covid-19, red.), så kan man nu – i stedet for at afskedige for eksempel to medarbejdere – aftale med dem alle, at de alle går ned på for eksempel 30 timers arbejde om ugen. Så er der ikke nogen, der bliver afskediget, og de vil kunne få supplerende dagpenge for de dage, hvor de bliver sendt hjem – hvis de selvfølgelig er medlem af en A-kasse og er berettiget til dagpenge.

- Det plejer også at være sådan, at det (ændringer i arbejdsfordelingen, red.) skal varsles til jobcenteret en uge inden, og så skal jobcenteret godkende det. Men der har man i forbindelse med særloven sagt, at i forbindelse med Covid-19 skal det ikke godkendes, og det skal heller ikke varsles i en uge i forvejen. Det er rigeligt, at man skriver til jobcenteret og anmoder om det.

Skal medarbejderne være medlem af en A-kasse?

- Ja, for ellers kan de ikke få understøttelse.  

Regeringens lovforslag blev vedtaget i går.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Nye muligheder for refusion ved sygdom med Covid-19

Folketinget har vedtaget en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af Covid-19

Refusion fra første sygefraværsdag

- Refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden)

- Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på to uger

- Ovenstående forudsætter, at man i øvrigt opfylder betingelserne for sygedagpenge

- For personer sygemeldt af andre grunde end Covid-19 gælder de almindelige regler

 

Arbejdsfordeling – ordningen gøres mere fleksibel

- Ordningen om arbejdsfordeling betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge

- En arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret

- Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Derved kan tilpasninger til produktionen ske hurtigere

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til 1. januar 2021

 

Læs også