Aggesen: Traktordemonstrationer virker

Af Jens Peter Aggesen, formand for Agerskovgruppen

Kollegerne i andre EU-lande fik med vedholdende aktioner og traktordemonstrationer politikerne i tale. Det irrationelle og ødelæggende brakkrav på fire procent af Europas frugtbare jord blev fjernet, og EU’s landmænd kan nu dyrke fødevarer på alle deres marker igen.

Europa er tæt befolket og har i årtier ikke selv været i stand til at brødføde sine befolkninger. Derfor afblæste EU-politikerne brakkravet for fuldt ud at benytte al den gode og dyrkningsegnede jord.

At søge mod selvforsyning af mad er et af det europæiske samarbejdes helligste formål, og det var derfor, kollegaerne rundt omkring i Europa gjorde opmærksom på det uheldige i at begrænse fødevareproduktionen ved hjælp af tvungen braklægning. Ingen tvivl om, at meget af den »grønne« politik er med til at destabilisere EU – og hvem kan have interesse i det udover vore fjender.

Tak til de EU-politikere der derved fik åbnet øjnene for, at vi med en fælles indsats kan hjælpe til at gøre vores verdensdel selvforsynende med mad. Noget vi i det lille danske smørhul har svært ved at tage alvorligt, fordi vi har så travlt med populistiske særregler i vores egen andedam.

Visse uproduktive efterafgrøderegler, CO2-afgift på biologiske processer og bevidst destruktion af velegnede biogene byggematerialer er alt sammen til skade for den samlede miljø-, klima- og selvforsyningsindsats i vores verdensdel. Det er kortsigtede tiltag, der øger vores afhængighed af fødevareimport.

Måske vi, som det skete med naturgassen, bliver afhængig af fødevareimport fra Rusland eller andre, der ikke vil os det godt. Er det det, vi ønsker?

Læs også