Her er »fælderne« i leasingkontrakten

Leasingrådgiver opfordrer til at være omhyggelig og kritisk læse »det med småt« i leasingkontrakten, inden underskriften sættes.

Den erfarne rådgiver i leasing, Jackie Vest Olsen, der driver firmaet Visivo, opfordrer landmænd, der leaser, til at sætte sig godt ind i leasingkontrakten, inden de skriver under.

Især bør der bruges tid og fokus på kontraktens vilkår for fleksibilitet, og hvordan man kommer ud af aftalen.

Kunderne er nemlig ofte ikke opmærksomme på, at stort set alle leasing-aftaler på markedet er såkaldt finansiel leasing, hvor man som kunde hæfter for samtlige ydelser i hele kontraktperioden, uanset hvad der sker, påpeger Jackie Vest Olsen.

- Det er let nok at komme ind i en aftale, men det kan være uhyre svært at komme ud af den

Jackie Vest Olsen, selvstændig leasingrådgiver

Han oplever, at kunden typisk ikke har aftalt nærmere, hvordan han kommer ud af aftalen.

- Det er noget af det vigtigste, man skal have sig for øje. Det er let nok at komme ind i en aftale, men det kan være uhyre svært at komme ud af den, hvis vilkårene herfor ikke er aftalt på forhånd, og man som kunde ikke ved, hvad man er berettiget til og/eller faktisk kan få indført i sin kontrakt, siger leasingrådgiveren.

Eksempel

- Lad os for eksempel sige, at landmanden kommer i økonomisk bekneb eller har behov for mindre/større udstyr, så han er nødt til at levere noget af udstyret tilbage. Så er det altså surt, at han pludselig hænger på at betale til en maskine, som han har leveret tilbage, men ikke længere har rådighed over, tilføjer han.

Men ifølge en ny domstolsafgørelse har kunden faktisk nogle langt større rettigheder, end man før har set i disse kontraktforhold, påpeger Jackie Vest Olsen.

- Dog kan jeg nu konstatere, at kontraktforholdene i flere tilfælde er blevet tilrettet, så kunden uvidende herom reelt fraskriver sig disse rettigheder, fortæller han.

Fornuftigt værktøj

Om landmanden vælger at lave finansiel leasing eller operationel leasing, er helt op til ham selv.

- Det er lige fedt, om man vælger finansiel eller operationel leasing. Det er bare et spørgsmål om, hvad der økonomisk bedst passer ind i ens budget, fortæller Jackie Vest Olsen.

Men fordi operationel leasing oftere har andre opsigelses-vilkår og følger aktivets reelle nedskrivning end finansiel leasing (det vil sige uopsigelighed og derved kundens fulde hæftelse for aktivet), vil de fleste dog nok opleve, at operationel leasing bliver uattraktiv, vurderer leasingrådgiveren.

Han understreger, at leasing er et »yderst fornuftigt værktøj« til at finansiere sine indkøb af udstyr.

- Det største problem i leasingmarkedet er dog de såkaldte all inclusive-aftaler, der tilsyneladende bliver mere og mere udbredt, nævner Jackie Vest Olsen. Det kan du læse mere om i artiklen ved siden af.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Gode råd til leasingaftalen

Vigtige forhold inden du indgår leasing-aftale:

Skab gennemskuelighed

- kend de separate omkostninger på alle områderne, som er inkluderet i din kontrakt og service-aftale (hvis ikke, så underskriv aldrig)

Få tingene skriftligt nedfældet i aftalen

- bemærk, at ved leasing er der tre parter involveret. Så hvad du og din leverandør aftaler, SKAL leasinggiver kunne forstå tydeligt ved kun at læse kontrakten

Lav en god exit-strategi

- aftal hvordan I skal »skilles«, før du sætter din underskrift på leasing-aftalen. Det er let at komme ind i en aftale, MEN utrolig svært at komme ud igen

Hold tingene adskilt

- det er kun andre parter end dig, som har fordel af at samle tingene i én ydelse (=uigennemskuelighed)

Skab fleksibilitet

- erkend, at ingenting forbliver status quo. Det gælder specielt, jo længere din aftale skal være. Verden ændrer sig, så dine muligheder i kontrakten må afspejle dette. Og aftal skriftligt, hvordan denne fleksibilitet skal foregå. Både i praksis og økonomisk

Skaf viden

- spørg i dit netværk. Og ellers opsøg en ekspert, som ved, hvilke vilkår og priser du kan opnå hos din leverandør og leasinggiver. Bemærk, at både leverandør og leasinggiver er sælgere af et produkt, du vil benytte. Så spørg en ekspert, der kun har fokus på dine interesser

Note vedrørende punkterne »Få tingene skriftligt nedfældet« og »Lav en god exit-strategi«:

Hvis de aftalte vilkår er utydelige, skal man ofte igennem en retssag. Så vær omhyggelig og brug meget tid på dette

Bemærk også, at der for nyligt er faldet flere domme, som giver leasing-kunder medhold i vigtige kritiske forhold, der ikke er reguleret i aftalen. Så selv om du har en ældre leasing-aftale, har du sandsynligvis nogle muligheder, du endnu ikke er opmærksom på. Få det undersøgt hos en ekspert

Kilde: Jackie Vest Olsen, leasingrådgiver, Visivo

 

Leasing

To grundtyper af leasing:

​Operationel leasing

  • Leasingtager opnår brugsret til det leasede med indbyggede services – for eksempel service på maskinen
  • Aftalens natur kræver ikke som ved finansiel leasing en lang løbetid med uopsigelighed, men det ser man dog ofte

Finansiel leasing

  • Leasingtager opnår finansiering af maskinen og står selv for drift og vedligeholdelse
  • Leasingaftalen løber normalt i en længere periode med uopsigelighed, hvorefter det leasede kan sælges for restværdien

Kilde: Forum Advokaters hjemmeside

 

Om Jackie Vest Olsen

Jackie Vest Olsen har de seneste 24 år dagligt beskæftiget sig med at forhandle leasingkontrakter på plads – de første 11 år som salgschef i en amerikansk it-virksomhed – de seneste 13 år som selvstændig rådgiver i firmaet Visivo.

- Så den viden, jeg har fået ved at rådgive flere hundrede firmaer, sidder jeg i dag og øser ud af ved proaktivt at deltage i kundernes forhandlinger, så de kan sikre sig, at de ikke havner i de her uhyrlige leasingkontrakter, som jeg har været vidne til igennem mine nu snart 25 år med leasing, lyder det fra Jackie Vest Olsen.

Ifølge leasingrådgiveren udformes leasingkontrakter på samme måde uanset, om der er tale om it-udstyr, kaffemaskiner eller mejetærskere. For de er alle sammen ejet af banker, og det betyder, at de er underlagt ens spilleregler.

Læs også