bannerPos

SLF: Landbrug har større afkastpotentiale

Rådgiver Thejls Hjort Christiansen er klar til at fokusere på mellemgruppen af landbrug. For de har et stort uudnyttet vækstpotentiale, mener han.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
02-07-2019 13:50
SLFs rådgivere vil i den kommende tid sætte endnu mere fokus på landmænd, der driver en god solid virksomhed, men som i virkeligheden ikke udnytter bedriftens potentiale godt nok.

En række bedrifter drives i dag ud fra en positiv egenkapital. Landmanden ejer mere, end han skylder, men over tid er afkastet for lavt, og konsolideringsevnen kunne være markant højere. Der er med andre ord et større indtjeningspotentiale i virksomheden. 

SLF erfarer, at der findes en ret stor mellemgruppe af landmænd, som typisk ikke opsøger så meget rådgivning og som ikke har så meget fokus på virksomhedsøkonomi og indtjening. SLF oplever et stort fokus på omkostninger. Men ved at flytte fokus til potentialet i virksomheden i stedet for – og fastholde dette fokus - så ser SLF, at indtjeningen ofte udvikler sig i positiv retning.   

-I den kommende tid vil vi tage fat i den såkaldte mellemgruppe af virksomhedsejere og tilbyde dem et møde eller en gennemgang af deres virksomhed. Typisk vil man kunne flytte bedriften ved at skabe overblik og med få strukturerede tiltag højne afkastet betragteligt, fortæller driftsøkonomikonsulent, Thejs Hjort Christiansen fra SLF. 

Gennemgang af virksomheden
Rådgiverne vil tage temperaturen på virksomheden og give et overblik: Hvor går det godt og mindre godt? Hvor er potentialet og hvor skal der sættes ind?

-Vi kan gennemgå virksomheden fra A til Z – ved et besøg eller et indledende møde, hvor vi fx gennemgår regnskabet og drøfter landmandens værdier og hvad der motiverer - og på den måde foreslå, hvad der skal til, for at der kan tjenes flere penge.

SLF tilbyder et tjek, hvor flere relevante rådgivere deltager, så man kommer hele vejen rundt om stald, mark, bygninger og maskiner etc. 

-Det er vigtigt at understrege, at landmanden skal have lyst til at optimere og skal kunne mærke et behov eller en brændende platform. Man skal selv ville forandringen, og løsningerne skal herefter findes i fællesskab, pointerer Thejs Hjort Christiansen. 

-De fleste landmænd vil gerne kunne bestemme selv og have en høj grad af handlefrihed i sin virksomhed. Derfor mener vi, det er bedre, at man er på forkant, og at landmanden selv tager initiativ til forandringer og viser, at han kan øge indtjeningen. Fremfor at banken fx kommer og kræver det, fortæller driftsøkonomikonsulent Michael Lykou.   

Gør det, inden din samarbejdspartner kræver det
SLF erfarer at de finansielle samarbejdspartnere oftere og oftere ikke stilles tilfreds med en positiv egenkapital. De kræver en bedrift, der præsterer et tilfredsstillende overskud, i henhold til de nulpunktskrav de har/der er.   

-Man skal f.eks. huske på, at værdiansættelse af en virksomhed ikke kun sker ud fra standardpriser, men at en virksomhed, der genererer tilfredsstillende afkast alt andet lige er mere værdifuld end en virksomhed med lavere afkast. Med andre ord er en positiv bogført egenkapital i et regnskab tvivlsomt, såfremt der ikke sker en fornuftig egenkapitalforrentning - da egenkapitalforrentning, jo kræver et tilfredsstillende afkast, siger de to driftsøkonomikonsulenter. 

SLF vil kontakte mange af virksomhederne over de næste måneder, men opfordrer også til, at landmanden selv ringer ind til sin rådgiver og får aftalt et møde eller besøg. 
 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next