At sælge eller blive på gården

Alder, sygdom eller andre forhold kan sætte tankerne i gang omkring fremtiden som fortsat selvstændig landmand med egen gård. KHL satte forleden fokus på emnet – både med inspiration til de, der måtte ønske at sælge, og de der gerne vil blive på gården – og hvordan man frister en potentiel køber af ejendommen

Dåbsattesten siger 76 år, men Jens Berg står stadig op hver morgen og passer landbruget på gården, der i dag er ejet af hans egen søn, der arbejder som ingeniør.

LANDMANDSLIV Dåbsattesten er måske adskillige årtier gammel, måske værker kroppen, eller også vil man bare prøve noget andet i livet. Alternativt vælger nogle at blive på gården og nyde deres otium.

Uanset om gården skal sælges, eller man som landmand vil blive boende på gården, er der mange forhold og overvejelser, man bør gøre sig.

Og det var præcis, hvad der var på dagsordenen forleden, hvor KHL i Kolding havde inviteret til et møde under overskriften ”Sælg – eller bliv på gården”.

Her gav både landmænd, der står midt i det, samt interne og eksterne eksperter deres bud på de forhold, man bør overveje, når man står ved skillevejen, og fremtiden skal besluttes.

 

De bløde værdier

For 76-årige Jens Berg er det de blødeværdier, der har været i fokus omkring hans landbrugsbedrift, som han forpagtede tilbage i 1980 og allerede købte året efter.

En karriere som uddannet lærer blev i 1983 udskiftet med livet som fuldtidslandmand, og i dag er det så sønnen Anders på 45 år, der er blevet næste generation på gården, som han gerne har villet købe, samtidig med at han gerne ville fortsætte karrieren som ingeniør i et godt job. For jens Berg ville gerne fortsætte på gården med landbrug i dagligdagen – men bopæl i et nyindkøbt mindre hus i Ødis.

Et generationsskifte, som KHL har været med inde over som rådgivende eksperthjælp, og hvor både far og søn har fået noget nær det perfekte:

- Det er det man i dag kalder en win-win. Jeg har noget at stå op til hver morgen, og Anders kan beholde sit arbejde, konstaterede Jens Berg.

 

Salg af gården

Hvordan gør man sin landbrugsejendom klar til salg – og dermed interessant for potentielle købere?

Det er noget landbrugsmægler Mogens Nielsen fra LandboGruppen i Vojens ved noget om, og som han delte ud af i forbindelse med mødet hos KHL.

-  det er generelt nemmere at sælge produktionsvirksomheder i dag, end det var for bare et år siden, konstaterede Mogens Nielsen, der dog samtidig kom ind på en række forhold, som man skal se på inden et eventuelt gårdsalg.

Det handler blandt andet om harmonien på bedriften, hvor man ser på bygninger, arealer og maskinparken.  Også konkrete ting som olietanke og affaldsdepoter, er relevante at få set på.

Og så er det hele spørgsmålet omkring økonomien i ejendommen. Herunder vurdering af renteniveau, lånemuligheder og driftstand.

Økonomi var også overskriften for indlægget fra Jørn Lydiksen, Realkredit Danmark, der kom ind på finansiering ad landejendomme, samt udbud og efterspørgsel.

Han vurdering af det generelle billede er, at jordpriserne siden 2012 har været stabile – dog med store lokale og regionale forskelle. Og så bliver der mindre landbrugsjord:

-  Man kan samtidig generelt sige, at der er mindre landbrugsjord på grund af jord til andre formål som eksempelvis veje, solceller, miljø/natur etc.

Mødet i Kolding, der blev holdt hos KHL selv på Niels Bohrs Vej, trak fulde huse med godt 80 fremmødte til arrangementet.

Læs også