Bedre hestehø med crimper

For at kunne levere Danmarks bedste havrehø og andre grovfoderprodukter til heste, anbefaler Søren Traberg Vestergaard, Knardrupgaard i Stenløse, nu en crimper med gummivalser.

CRIMPER Søren Vestergaard på Knardrupgaard i Stenløse på Nordsjælland har specialiseret sig i grovfoder til heste. Med fire ansatte har han gennem årene positioneret sig som leverandør af kvalitetsgrovfoder til et marked med kræsne og kvalitetsbevidste kunder i hele Danmark såvel som i vores nabolande.

- Både den lille shetlandspony og springheste til flere millioner kan have sarte maver og her er det helt afgørende at have noget kvalitetsgrovfoder at tilbyde. De senere år har vi fået en stor efterspørgsel på havrehø, fordi der i havren er et stof, betaglucan, som er meget gunstigt for heste. Dette stof findes kun i havre, og høster vi havren i blomstringsstadiet, før der er dannet kerner i bjælderne, er der heller ikke noget stivelse i foderet.

Knardrupgaard har kunder i Norge, Sverige og overalt i Danmark, der efterspørger det grovfoder, der produceres på de 150 hektar, som dyrkes på bedriften.

Tester Kuhn skårlægger

Egentlig er crimpning med gummivalser en velkendt gammel teknologi, og som fortsat anvendes i store høproducerende lande som både Nordamerika og Australien.

- Vi har længe efterspurgt en type crimper med gummivalser i stedet for de typer fingercrimpere, vi normalt anvender herhjemme. Den nye KUHN FC 3525 RF, som vi har prøvet, kan lige præcis det, jeg efterspørger. De lange havrestrå valses og får brudt strået mellem hvert knæ i stænglen uden det slår bjælderne af havren. Og det er vigtigt at få det hele med – især bjælderne, hvor det vigtige indhold af betaglucan findes, siger Søren Vestergaard.

Ifølge Søren Vestergaard har den nye crimper har betydet, at tørretiden på marken er sænket til tre dage, hvor tørretiden før var 4-5 dage.  

- Det betyder rigtigt, rigtig meget med så hurtig en fortørring som muligt. En hurtig fortørring giver en højere foderkvalitet, idet nedbrydningen af foderet, når det ligger på marken forkortes. Samtidig opnås en endnu højere foderhygiejne på denne måde, forklarer Søren Traberg Vestergaard.

Afkorter tørretiden

Søren Vestergaard stiler efter at sprede og samle høet så lidt som muligt af hensyn til bevarelse af de fine plantedele samtidig med at høet bevarer så meget farve som muligt, påpeger han. Det handler altid om kvaliteten i produktet.

- Vi har et høtørreanlæg, hvor rundballerne stillet på enden og gennemblæses med opvarmet luft indtil vandprocenten er nede under 8,5 procent. Skal det tørrede hø opbevares gennem vinteren, wrappes ballerne med få lag plastik, så høet beskyttes mod lys og luftfugtighed. Man kan sige, at wrapningen i denne situation alene fungerer som emballage, lyder det fra foderleverandøren.

hka

Læs også