Generalforsamling i Fyns Familielandbrug

Der var både bekymrede miner og positiv nytænkning, da Fyns Familielandbrug forleden holdt generalforsamling. Formand Merete Hjorth Pedersen opfordrede i sin første beretning til udvikling, innovation og åbenhed. – Det er erhvervets drivkraft, lød det.

Formand Merete Hjorth Pedersen fremlagde til Fyns Familielandbrugs generalforsamling sin første beretning siden sit valg sidste år. Merete Hjorth Pedersen påpegede blandt andet, at landbruget aldrig før er blevet udfordret på hele sin tilstedeværelse som nu. Fotos: Henriette Lemvig Der var omkring 50 deltagere til Fyns Familielandbrugs generalforsamling. Fra LandboUngdom deltog Frederik Petersen (th) og Anders Lindenskov (tv). Førstnævnte lovede, at de som nye, unge landmænd gerne vil – og også ser en fremtid i at være landmænd. Næstformand i Familielandbrugets sektionsbestyrelse, Henrik Bertelsen fra Vejen, deltog i den fynske generalforsamling og påtalte blandt andet kravene til efterafgrøder. – Her skal vi have nogle andre løsninger. Vi skal have en større værktøjskasse, sagde han. Anne og Arne Durk Van Der Veen blev tildelt Fyns Familielandbrugs legat, der tildeles unge, driftige mennesker, som forstår at skab en god forretning til gavn for lokalområdet. Anne og Arne Durk Van Der Veen driver Højlundsgaard Maskinstation ved Gudbjerg. Tidligere formand, Ib W. Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Her ses han (th) sammen med næstformand Allan Mortensen (tv), der blev genvalgt.

Merete Hjorth Pedersen aflagde sin første beretning som formand for Fyns Familielandbrug, da der forleden blev afholdt generalforsamling med fysisk fremmøde i lokalerne på Rugårdsvej i Odense.

Her kunne de godt 50 deltagere blandt andet høre den nyvalgte formand slå et slag for bekæmpelse af det, hun kaldet »datotyrrani«.

- Landbrugserhvervet er gennem de sidste år blevet mere og mere påvirket på forskellige måder, sagde hun.

Udfordringer i planteavlen

- I planteavlen bliver vi udfordret af en større og større mængde love og regler. Præmissen for daglig drift er blevet bundet i et datotyranni uden sidestykke.

»Så dine efterafgrøder senest 20. august, høst eller ej, ellers bliver du trukket i kvælstoftildeling næste år«.

- Jeg kender ingen, som bliver trukket i deres løn, hvis ikke deres arbejde er afsluttet inden en bestemt dato, lød det fra den nye formand.

Vedbliv at være åben

Merete Hjorth Pedersen påpegede, at landbruget aldrig før er blevet udfordret på hele sin tilstedeværelse som nu.

- Landbruget er dagligt under lup i sin gøren og laden af kontrollanter, meningsdannere og andre. Derfor er det vigtigt, at vi vedbliver med at være åbne og villige til at vise frem og svare på spørgsmål, understregede hun og henviste til arrangementer som Åbent Landbrug, besøgsgårde og skolepraktik som vigtige i forhold til samfundskontakten.

Politisk varmt efterår

Også forhandlingerne om landbrugspakken blev omtalt, og kommer, ifølge Fyns Familielandbrugs formand, til at fylde en stor del af efterårets arbejde.

- Det bliver et politisk varmt efterår på Christiansborg at få landet en aftale, som erhvervet kan se sig selv i og leve med, sagde hun og henviste til fødevareministerens besøg hos Henrik Bertelsen i det sønderjyske.

- Vi er allerede godt i gang og gør vores til at få klædt politikerne på både fagligt og faktuelt, så følelserne ikke løbet helt af med dem, påpegede Merete Hjorth Pedersen.

- Vi forventer en seriøs og gennemtænkt aftale, så erhvervet og hele samfundet undgår spildte krav og reguleringer, der ikke forbedrer hverken klima, natur og miljø, understregede hun og gav kvælstofindsatsen som eksempel.

- Landbruget stod ikke, hvor vi gør i dag, hvis ikke erhvervet løbende arbejdede med udvikling og innovation. Det er erhvervets drivkraft.

Vi skal udvikle – ikke afvikle

Efter beretningen blev ordet givet frit, og her var der bred enighed om, at det ikke gør det sjovere at være landmand, når blandt andet afgrøder skal dyrkes efter et skema, der ikke er tilpasset naturens skiften og stalde måske bygges om, fordi nye krav om opstaldning kommer til.

Frederik Petersen, medlem af landsledelsen hos LandboUngdom og blandt de yngste af tilhørerne lod ikke de smånegative bemærkninger gå upåvirket hen og påpegede vigtigheden af at tilpasse sig samfundet.

- Vi skal passe på, at vi ikke bliver en flok sure gamle mænd. Vi skal tilpasse os. Vi skal ikke afvikle, men udvikle. Vi er heldigvis stadig en flot unge landmænd, der gerne vil og som ser en fremtid i landbruget, lød det.

Stop med at jamre

Næstformand i Familielandbrugets sektionsbestyrelse, Henrik Bertelsen, bakkede op om udtalelsen og understregede vigtigheden af at fortælle omverdenen også om de gode historier.

- Vi skal ikke jamre mere. Hvis vi bliver ved med at sige, at nu går vi fallit, så gælder det jo til sidst ikke, sagde han og fortsatte:

- Men derfor skal vi jo ikke finde os i alt. Datotyrrani og efterafgrøder for eksempel. Det har en konsekvens, og her skal vi have nogle andre løsninger. Vi skal have en større værktøjskasse.

Legat til driftige unge maskinstationsfolk

Tidligere formand og nyvalgt suppleant til bestyrelsen, Ib W. Jensen, kommenterede inden for kvælstofområdet, at han ønskede mere faglighed og flere dokumenterbare forsøg, så der ikke alene baseres på politiske holdninger, og derefter sluttede aftenen af med valghandling og uddeling af legat til Anne og Arne Durk Van Der Veen.

Legatet uddeles til driftige unge mennesker, som forstår at skabe en god forretning til gavn for lokalområdet. Anne og Arne Durk Van Der Veen driver Højlundsgaard Maskinstation ved Gudbjerg.

Fyns Familielandbrug

Medlemsudvikling

2018: 326 aktive og 170 passive

2019: 306 aktive og 163 passive

2020: 303 aktive og 130 passive

Fyns Familielandbrugs bestyrelse

Formand: Merete Hjorth Pedersen (ikke på valg)

Næstformand: Allan Mortensen (genvalgt)

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Rasmussen (genvalgt), Arne Vad (nyvalgt). Øvrige ikke på valg - Egon Andreasen, Erik Jensen, Peder Dreyer og Lilly Jørgensen

Suppleanter: Ib W. Jensen (nyvalgt), Henrik Drud (nyvalgt)

Læs også