Udfordringer på mange områder

Det handlede om både komplicerede problemstillinger og interne udfordringer i landbruget, da Landøkonomisk Selskab holdt generalforsamling på Holmegaard Gods ved Næstved.

Det var vanen tro en velforberedt og veltalende formand, godsejer Claus Neergaard, der fremlagde bestyrelsens beretning, da Landøkonomisk Selskab holdt ordinær generalforsamling på Holmegaard Gods ved Næstved.

Her rettede han blandt andet kritik mod de danske politikere, der tilsyneladende betragter Danmark som en osteklokke.

- Politikerne vil skære i den danske fødevareproduktion. Så kan Danmark pudse sin klimaglorie – »Feel good« kaldes det – på verdens bekostning, lød det i den sammenhæng fra Claus Neergaard, der påpegede, at det er et problem, når fagligheden ikke er til stede.

- Reguleringen af kvælstof hviler på et meget tyndt fagligt grundlag – hvis der da i det hele taget er et fagligt grundlag til stede, sagde Claus Neergaard.

Foran de knap 30 fremmødte i Skovridersalen på det store sydsjællandske gods konstaterede Claus Neergaard, at den gamle revyvise »Det er landbrugets skyld«, igen er blevet aktuel.

Hen henviste i den forbindelse til de evindelige gentagelser fra professor Stiig Markager – sekunderet af Dansk Naturfredningsforenings forskellige stemmer med Maria Reumert Gjerding i spidsen.

- De kommer med alt for forenklede og forkerte løsninger på komplicerede problemstillinger, fastslog Claus Neergaard.

Kredsen større og debatten mindre

Den sjællandske formand kom i beretningen også ind på »interne udfordringer« i landbruget.

- Projektet Landbrug & Fødevarer 2.0 blev omtalt ved sidste års generalforsamling. Og nu er der indhøstet et års erfaringer, fortalte Claus Neergaard.

- Overordnet er den såkaldte hovedbestyrelsen noget andet end den tidligere formandskreds for primærlandbruget. Kredsen er større og debatten derfor mindre »tæt« og fokuseret.

- Repræsentanterne fra virksomhedssiden er interessante at debattere med. Men primærlandbrugets rammevilkår har mistet fokus. Det virker som om, at forslag fra salen ikke bliver taget med, og der hviler et kæmpe ansvar på Forretningsudvalget, der tilsyneladende klapper alting af, sagde Claus Neergaard.

Vanskeligste år i mands minde

Han undlod heller ikke at gøre opmærksom på, at Landbrug & Fødevarer igen har varslet kontingentstigning.

- Jeg har advaret mod, at der kan mistes lige så mange medlemmer, som kontingentstigningen er stor. Det er vigtigt for motivationen for medlemskab, at Landbrug & Fødevarer er attraktiv og relevant.

Det er på mange måder svært at være dansk landmand anno 2023.

- 2023 har måske været det vanskeligste og drilske år i mands minde. Først et sent forår, derefter regnvejr efterfulgt af tørke indtil 1. juli. Dér vendte vejret, skal jeg hilse og sige. Juli og august var noget af det vådeste, der er registreret.

- Mange landmænd har ikke høstet et eneste læs, der ikke skulle tørres. Udbytterne har været tarvelige og kvaliteterne ringe, lød det fra Claus Neergaard.

Læs også