Samarbejde under pres

At fire store virksomheder rådgiver mere end halvdelen af de danske landmænd, sætter Seges-samarbejdet under pres, mener formand for NF Plus, Kurt Jørgensen, der dog kan glæde sig over medlemsfremgang og positive udsigter.

Med knap fem måneders forsinkelse på grund af corona-situationen, slog den nordjyske familielandbrugsforening og rådgivningsvirksomhed NF Plus forleden dørene op for årets generalforsamling.

Generalforsamlingen foregik i år i Sport & Kulturcenter Brovst. Høstvejret havde formentlig taget sin del af deltagerne, og med 47 tilmeldte var generalforsamlingen omtrent halvt så stor som vanligt.

Mens paragraf 3, vandplaner, retssag mod staten, generationsskifte og meget mere blev rundet, var netop størrelsen på foreningen også en af de ting, der fyldte i formand Kurt Jørgensens beretning, og blev vendt i den efterfølgende debat. Det var dog positive meldinger, formanden havde.

- Vi har været heldige med tilgang fra flere landmænd, som ser os som et godt alternativ til de store foreninger. Desværre har vi også set enkelte melde sig ud – blandt andet på grund af ændringer i kontingentstrukturen, fortalte Kurt Jørgensen, da medlemstallet blev bragt op efter beretningen.

Satser på Thy

Efter at have fået direktøren og foreningssekretæren til at tælle efter, kunne Kurt Jørgensen meddele, at man lige nu har 295 medlemmer – et medlemstal, som formanden tror vil blive større over den kommende tid.

- Vi arbejder stadig på at få nogle af dem, der har forladt os, tilbage, og som sagt er der flere, der begynder at kunne se idéen i de mindre foreninger frem for de helt store. Samtidig har vi set corona-situationen få folk til at se mulighederne i at flytte på landet. Det kan forhåbentlig også give lidt medvind i forhold til medlemstallet, fortalte Kurt Jørgensen, der i sin beretning også kom ind på, at man – udover at holde sit fokus i Himmerland og Vendsyssel fra hovedkontoret i Støvring - med sit nye satellitkontor i Thisted vil satse endnu mere på Thy, Mors og Han Herred.

- Vi vil meget gerne udvide vores aktiviteter i dette område, hvor familiebrugstanken tidligere har stået meget stærkt, sagde han.

Fordele på bekostning af de små

Trods optimistiske udsigter ser Kurt Jørgensen stadig en skævvridning i strukturen og samarbejdet med andre rådgivningsselskaber under Landbrug & Fødevarer.

- Nogle føler, at de er blevet så store, at de kan godt selv. Det sætter det gode samarbejde omkring Seges under pres. Som det ser ud lige nu, har fire rådgivningsselskaber knap halvdelen af danske rådgivningskunder.

- De anser det det som værende ganske naturligt at skulle opnå flest fordele og rabatter, selvom det må være på bekostning af andre samarbejdspartnere, konstaterede formanden, der fik opbakning af formanden for familielandbruget sektionsbestyrelse i L&F, Lone Andersen, der konstaterede, at »det er dyrt at være lille«.

Derudover satte Kurt Jørgensen spørgsmålstegn ved, hvor pengene til udvikling skal sættes ind hos rådgivningsselskaberne.

- Vi har i NF Plus anket over vores høje bidrag til udviklingsomkostninger på nogle højteknologiske værktøjer, som kun et fåtal af danske landmænd bruger. Der er tilbudt nogle meget flotte løsninger så som Summax, E-overblik og Dashboard. Det er ganske glimrende, at folk får tilbudt produkterne, men man må så også forvente, at regningen hovedsaligt bliver betalt af dem, som bestiller musikken, konstaterede formanden.

Han understregede dog, at man i NF Plus er helt med på, at man skal udnytte de teknologiske muligheder, der giver mening, blandt andet automatisk kontering.

Resultat som budgetteret

Efter Kurt Jørgensens beretning kunne NF Plus-direktør Michael Guldbæk Karlsen fremlægge et godkendt årsregnskab med et resultat helt efter budgettet på 243.855 kroner og udsigt til et lidt større overskud i 2020.

Formand Kurt Jørgensen blev genvalgt uden modkandidater. Det samme gjorde formanden for familieudvalget Bente Dahl Andersen og bestyrelsesmedlem Gert Stistrup.

Hørt på generalforsamlingen

Generationsskifte

Peter Nyegaard Nissen, chefkonsulent L&F:

- Problematikken med generationsskifte er bestemt ikke ny. Jeg har en kollega, der fandt en udgave af Landsbladet fra 1978, da han skulle hjælpe sin mor med at flytte. Der var overskriften på side to og tre »Den store generationsskifte-udfordring«. Og man må jo sige, at I trods bekymring allerede dengang har klaret skærene indtil nu.

IT-problemer i Landbrugsstyrelsen

Lone Andersen, formand for familielandbrugets sektionsbestyrelse:

- Hvis en landmand har en malkerobot, hvor systemet går ned, er den oppe at køre i løbet af en time eller i hvert fald inden, dagen er omme. Jeg har heller aldrig hørt om banker, der er gået helt ned på grund af IT-problemer. Derfor presser vi også på for, at Landbrugsstyrelsen får styr på udbetalingen af blandt andet økologi- og naturplejetilskud. Som minimum vil vi gerne have et a conto-beløb.

Retssag mod staten

Kurt Jørgensen, formand for NF Plus:

- Det er direkte pinligt, at det skal være nødvendigt i et moderne oplyst samfund at skulle føre retssag mod en nødvendig samarbejdspartner. Det er erfaringsmæssigt meget svært at føre retssag mod staten, som jo har ubegrænsede midler til rådighed, men indimellem skal vi tage kampen. Vores moral og faglige stolthed tåler ikke, at vi siger undskyld hver gang, vi får en lussing.

Læs også