Nu brændes halm og affald af sammen

I denne uge testes sekundahalm i Odenses kæmpemæssige forbrændingsanlæg. Det kan være en oplagt mellemløsning frem mod nye grønne energiløsninger, fremfor at nedlægge forbrændingsanlæg, lyder det fra Fjernvarme Fyn og fynske halmleverandører.

(3) 002-08-ef
I denne uge testes tilførsel af op til 20 procent halm ved afbrændingen af de enorme affaldsmængder hos Fjernvarme Fyn i Odense.

En klimaaftale på affaldsområdet vil, som landet ligger lige nu, betyde lukning af en halv snes ellers velfungerende, danske affaldsforbrændingsanlæg inden 2030.

Anlæggene bør da først slides op, gerne hvor den faldende affaldsmængde suppleres op med overskudshalm, lød det fra Danske Halmleverandører.

På Fyn har halmleverandørerne i samarbejde med Fjernvarme Fyn taget initiativ til at få testet, hvordan overskudshalmen iblandet affald kan være en fornuftig mellemløsning for at sikre forbrugerne varme i takt med den forbedrede affaldssortering og dermed mindre mængder af restaffald til forbrændingsanlæggene.

Senere til flybrændstof

Fynshalm, som er forening af fynske halmleverandører, fragter i denne uge otte læs af sekundakvalitet til det kæmpestore forbrændingsanlæg i Odense, som årligt afbrænder ikke mindre end 290.000 tons restaffald fra kommunerne i Region Syddanmark uden eget forbrændingsanlæg.

- Vi blander op til 20 procent halm i affaldet og tjekker slagge- og forbrændingsdata. Men vi forventer bestemt ikke, der er emission og luftforurening, eller i det hele taget problemer med halmafbrændingen, siger produktionschef Morten Brunse, Fjernvarme Fyn, der i stedet for overkapaciteten landet over finder det oplagt at anvende indenlandske ressourcer i forbrændingsanlæggene frem for at importere eksempel flis eller træpiller.

- Dette her er et mellemstadie, indtil vi finder på mere værdibaseret anvendelse, eksempel til pyrolyse til fremstilling af brændstof eksempelvis til fly. Den proces udvikler en masse varme, som så vil kunne anvendes til fjernvarme, oplyser han.

To millioner tons overskudshalm

Den tidligere formand for Fynshalm og landets halmleverandører, Hans Stougaard, var i går med, da de to første læs bigballer blev væltet ned i den enorme affaldsskakt hos Fjernvarme Fyn.

Ifølge Danmarks Statistik går to millioner tons halm til spilde hvert år.

- Derfor er det oplagt at levere de omkring 50.000 tons fynsk overskudshalm her til dette anlæg, som vil få en ledig kapacitet. Og på den måde holde halmpresserne i gang, indtil der kommer endnu mere værdifuld udnyttelsesmulighed, når teknologien i fremtidige, grønne energiløsninger er færdigudviklet, påpeger den tidligere halmformand.

Han ser det også som en miljørigtig løsning, at man ved at kunne bortskaffe det øverste lag eller halm, som i den travle høsttid måske ikke presses optimalt for at kunne rydde marken, stadig vil kunne udnytte sekundahalmen. Og måske kunne undgå overdækning af kvalitetshalmen til foder – eller halmen, som skal hen i den anden ende af det tidligere Fynsværket, i blok 8, hvor der årligt fyres med 170.000 tons primært fynsk halm, til opvarmning af husene i Odense og omegn.

Licitation

Produktionschef Morten Brunse forventer, at der for halmen til affaldsafbrændingen kan blive en licitation som ved halmen til halmfyringsanlægget.

- Selv om vi får 500 kroner for at bortskaffe et tons affald, kommer halmen ikke til at konkurrere med affaldet, men i stedet med andre biomasser, som vi så ikke skal købe eller importere. Det er en rigtig god miljøhistorie.

Halmleverandørerne Christopher Jensen fra Halm 80 og Arne van der Veen, Højlundgårds Maskinstation, som leverede de to læs bigballer til Fjernvarme Fyn i går, glæder sig over den forhåbentlige anvendelse af halmen af ringere kvalitet.

- Vi er sikre på, at vi her på Fyn er klar med 50.000 tons til anlægget, lyder det fra de to, som sammen med Henning Jørgensen, Flemløse, snarest vil indkalde til generalforsamling i Fynshalm for at få reetableret den lokale halmleverandørforening.

Læs også