Rapshøsten fejres hos Emmelev

Hver aften er biodiesel-virksomheden vært med en grillpølse og erfaringsudveksling med kolleger, når rapsen indleveres.

HØST - Vi ser ikke vores kunder så tit, så det er dejligt med en lille snak og en kort pause, her midt i årets eksamen, som høsten jo er.

Det er fredag aften hos Emmelev A/S ved Otterup, hvor medindehaver Morten Simonsen i kyndigt selskab nyder den første grillpølse sammen med landmændene Kristian Jørgensen fra Pugholm og Kenneth Jensen fra Lumby.

Emmelev har byder igen i år på grillpølser hver aften, når der leveret raps ind til virksomheden, og begge nordfynske landmænd benyttede chancen for lidt næring indenbords og erfaringsudveksling med kolleger. 

Ideelt høstvejr

Kristian Jørgensen har leveret 80 tons raps i dagens løb og er tilfreds med udbyttet på 4.300 kg pr. hektar.

- I går gik det knap så godt. Der var vi nede på 3.000 kg pr. hektar, så det var noget ringere, men også på sandjord, så det var forventet, fortæller han.

Kristian Jørgensen begyndte rapshøsten om torsdagen, og blev færdig med de i alt 112 hektar i samme weekend.

- Det har jo været det ideelle høstvejr.

Tør maj

Generelt har hans rapsarealer set fornuftige ud det meste af sæsonen.

- Det blev lidt for tørt i maj måned på sandjorden, men ellers har det været meget tilfredsstillende hos os i år.

Olieindholdet ligger omkring de 48, hvilket, ifølge Kristian Jørgensen, er samme niveau som sidste år.

Kristian Jørgensen driver i alt 630 hektar.

Udfordret af vand

Kenneth Jensen, der i år har syv hektar med raps på sin ejendom i Lumby, har derimod været udfordret i løbet af vinteren, hvor dele af marken, der er en god lerjord, har stået under vand.

- Og så har der generelt været mange kamiller i rapsen i år. Der har ikke været mange dage med den rette temperatur, når det var tid til behandling, påpeger han. 

Udbytter lige under middel

Emmelev A/S har de sidste tre år benyttet høsten til at skabe endnu bedre tilknytning til de landmænd, der leverer raps ved at invitere på pølser fra grillen.

- Landmændene, der henter en gevinst ved selv at levere direkte fra marken, vil gerne levere gode og tørre læs med raps, så det er her ved aftenstid, at vi får de helt store rykind, fortæller Morten Simonsen, der er glad for at være en del af den gode stemning til trods for, at udbytterne i år gennemsnitligt er lige under middel.

- Rapsen ser rigtig fin ud, men dem, der regnede med et udbytte omkring de fem tons, er blevet lidt skuffede. Vi ligger i gennemsnit på fire tons, hvilket er uvant for i hvert fald vores nordfynske landmænd, der plejer at være over middeludbytterne på landsplan. 

Tre uger med rapshøst

Rapsen leveres fra flere dele af landet.

- Vi er tre oliemøller i hele Danmark. Os her på Fyn og to i Jylland. Det betyder, at vi får raps fra hele landet, siger Morten Simonsen og regner med, at rapshøsten igen i år kommer til at vare op til tre uger.

- Uge 34 med, så tror jeg, at vi er i hus med det hele.

Sjælden pause i høst

Også Lars Langskov Nielsen fra Fiona Agro ved Uggerslev kom forbi med rapsen fra 350 hektar ud af et samlet dyrket areal på 1.900 hektar.

- Vi har pletter i markerne efter et vådt tidligt forår, og vi har pletter efter en tørkeperiode fra midt i marts og to måneder frem. Det kunne godt have været koordineret bedre, men det er vilkårene og påvirker udbytterne.

- Ellers må vi ikke klage over vækstsæsonen, siger Lars Langskov Nielsen, som har noteret, at 2020 har budt på en sjælden pause på omkring 14 dage i høsten. De tidligt såede vinterafgrøder nåede at komme godt i gang, mens resten er forsinket.

Lars Langskov Nielsen er vært for forsøg med rapssorter med 10-12 parceller udført af Bayer A/S. 

- Vi nyder godt af sortsforsøgene, selvom det også giver ekstraarbejde. Vi bruger hele tiden de nyeste sorter for at undgå resistens i forhold til svampebekæmpelse, og vi henter god viden fra de eksperter, der er en del af forsøgene. Det er en god læringsproces for mig og min driftsleder.  

Del af mål om CO2-reduktion

Gennem årene er arealet med raps, efter Morten Simonsens vurdering, vokset stødt.

- Ejendommene er blevet større, og det gennemsnitlige areal pr. bedrift ligger nok omkring de 60 hektar, vurderer Emmelev-direktøren og understreger, at også olieindholdet er steget.

- Sorterne er netop forædlet efter olieindholdet, forklarer han.

Efter høst går Emmelev i gang med forhandlinger om iblandingskravet.

- Sidste år fik vi en forhøjelse fra 5,75 til 7,6 procent i brugen af bæredygtige biobrændstoffer. Vi vil gerne, at det er så højt som muligt, så tendensen skal gerne fortsætte også i år, påpeger Morten Simonsen, der er stolt af at være en del af 2030-målet om CO2-reduktion.

- Dansk landbrug kan sagtens være - og vil blive - en del af løsningen på målet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg er stolt af, at vi kan løfte opgaven sammen med landmændene, understreger han.

 

Emmelev A/S

● Emmelev Mølle stammer tilbage fra 1838, og drives i dag af 6. generation af familien Simonsen. Siden 2001 har virksomheden beskæftiget sig med biodieselproduktion

• Emmelev A/S producerer fossilfri biodiesel baseret på danskproduceret raps. En sidegevinst er samtidig produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer. 10 procent af rapsfrøene bliver brugt til raffineret glycerin i pharmaindustrien.

• Biodiesel iblandes den fossile diesel efter en bestemmelse i et EU-direktiv. Biodiesel sælges i Danmark samt eksporteres til Sverige og Tyskland. Non-GM rapskagerne leveres til korn- og foderstofvirksomheder samt direkte til kvægbrugere og bruges som foder.

 

Læs også