Kemikoncerner tester deres pesticider på Vestfyn

Agrolab i Indslev har opnået stor anerkendelse af og certificering til at bringe nye midler fra udviklingsfirmaer frem til godkendelse og dermed ud i praktisk landbrug i Danmark og Nordeuropa.

Der er 22 ansatte på Agrolabs hovedkontor i Indslev. Med afdelingerne i Sverige og Baltikum beskæftiges i alt 50 medarbejdere i den private forsøgsvirksomhed.

FORSØGSCENTER I 1984 etablerede Ole Gottrup den private forsøgsvirksomhed Agrolab i Røjle Skov ved Middelfart. I denne tid er de 22 ansatte i færd med at flytte aktiviteterne til en større ejendom ud til den gamle hovedvej i Indslev.

Der er tale om en unik virksomhed med store europæiske kemikoncerner som kunder. Således hjælpes kemifirmaer som Bayer, BASF, Syngenta, Corteva med flere med at få nye pesticider og produkter på markedet og dermed ud til brug hos de danske og nordeuropæiske landmænd.

- Ude i Europa er vi meget kendte – især blandt de store kemifirmaer. Men i Danmark er der ingen, som kender os, fastslår Martin Gejl, som siden 2010 har været ejer af Agrolab.

Bio-midler testes mere

Forsøgsvirksomhedens ene hovedopgave er at hjælpe kemifirmaerne med de afprøvninger, som firmaet skal have fortaget af et nyt pesticid, for at få det registeret i Europa. Det kaldes i fagsprog GEP-forsøg, og Agrolab har en særlig certificering til at måtte udføre disse forsøg.

Agrolabs anden hovedopgave er reststof-analyseforsøg - kaldet GLP - som også bliver brugt indenfor kemifirmaernes registreringer.

- Og endelig har vi en afdeling, der hjælper kemifirmaerne med at skrive de omfattende ansøgninger til at få nye pesticider registreret, fortæller Martin Gejl.

Hidtil har det helt overvejende været syntetiske pesticider, der har været i afprøvning. Men nu kommer der i stigende grad bio-pesticider og bio-stimulanter. Samt biocider, som kan være træbeskyttelse, myrelokkedåser og lignende, som er under anden lovgivning end sprøjtemidler i landbruget, fortæller han videre.

Endelig laver Agrolab også gødningsforsøg, sortsforsøg og alle mulige andre forsøg indenfor landbrug, skovbrug og gartneri.

Store og små kunder

Ud over det store kemifirmaer er der på det seneste også kommet mindre firmaer på kundelisten hos Agrolab.

- Det gælder måske en ny og muligvis god ide, som de gerne vil have testet, fortæller Carl Hedegaard Jensen, som siden 1. januar har været direktør og medejer af Agrolab.

- Der er selvfølgelig kæmpe forskel på, om det er en verdenskoncern som Bayer med masser af forskere og viden. Eller det er et lille firma, der bare vil have et enkelt produkt ud på markedet. Men det hjælper vi dem så med ved at udarbejde en afprøvningsstrategi og forsøgsplan sammen med dem.

Stigende behov for afprøvning

Ud over hovedafdelingen på Vestfyn har Agrolab to store afdelinger i Sverige og yderligere hver en afdeling i henholdsvis Litauen og Letland.

- Vi råder umiddelbart over cirka 50 hektar til forsøg her ved Indslev. Men størstedelen af vores forsøg ligger ude hos praktiske landmænd og gartnerier rundt i landene, fortæller Carl Hedegaard Jensen.

- Det er let at samarbejde med de danske landmænd, som er vant til at have forsøg fra landboforeningerne. Det er ikke helt det samme for de svenske og baltiske landmænd, som først skal vænne sig til besværet med at have forsøgsparceller liggende lige midt i deres måske tusinder af hektar store markbrug.

Sammen med de svenske og to baltiske lande beskæftiger Agrolab i alt 50 medarbejdere – mange er biologer, agronomer eller specialister.

- Og vi forventer klart at vokse i fremtiden med det stigende behov for afprøvning og dokumentation, som vi ser i disse år, slutter Martin Gejl.

Læs også