Frustration over skæve tilskud

Hos Twinheat, der producerer biobrændselsanlæg ærgrer man sig over Energistyrelsen og regeringens store fokus på varmepumper.

- At der kun kan gives tilskud ved konvertering fra olie-, gas og biokedler samt elvarme til varmepumper, er en katastrofe.

Sådan lyder indledningen på et høringssvar fra Søren Vasegaard, der driver virksomheden Twinheat, som producerer biobrændselsanlæg i Vesthimmerland.

Ifølge Søren Vasegaard er et biobrændselsanlæg nemlig en langt mere klimavenlig løsning end de eldrevne varmepumper ofte vil være.

I høringssvaret henviser Søren Vasegaard til torsdag den 17. september klokken 14, hvor det samlede danske elforbrug lå på 4,331 megawatt, mens vindmøllernes produktion på det givne tidspunkt blot var 0,219 megawatt.

- Det er kun 5 procent og når Energistyrelsen forventer, at vores elforbrug fordobles frem mod 2030, hvor CO2-neutral er strømmen så? Spørger Søren Vasegaard.

- Det er korrekt, at vi på nogle dage med megen vind kan producere mere el i Danmark, end vi forbruger, men i de kølige måneder, giver vind og sol under 10 procent af vores elforbrug. Når strømmen ikke er produceret CO2-neutralt, vil varmepumper heller ikke være med til at nedbringe CO2-udledningen, konstaterer Søren Vasegaard, der derfor undrer sig over, hvordan tilskudsmulighederne er.

- Det hænger bare ikke sammen, at en landmand, der vil skifte sit gamle halmfyr ud, ikke kan få det samme i tilskud til et biobrændselsanlæg som til en varmepumpe, siger han.

- Samtidig vil en varmepumpe sjældent kunne lave vandet varmt nok i forhold til de 70-80 grader, landmanden normalt sender rundt i stalden, konstaterer han.

CO2-neutral

Mens en stor del af strømmen til varmepumper bliver produceret på fossile brændsler, erkender Søren Vasegaard, at et biofyr også udleder CO2 – dog uden at påvirke klimaet mere end hvis træet blev liggende i skoven.

- Det er korrekt, at uanset om man fyrer med olie, kul, gas eller biobrændsel, så udledes der CO2 til atmosfæren. Det, man skal huske på i beregningen af CO2-regnskabet er dog, at den CO2, der udledes ved afbrænding af biomasse, optager træet selv i vokseperioden. Og lod man alternativt træet ligge og rådne op, udledes der den samme mængde CO2, som når det brændes af, forklarer han og tilføjer, at over 63 procent af den biomasse, der bliver brugt i Danmark, er produceret lokalt.

Udover de klimamæssige perspektiver, ser Søren Vasegaard også andre grunde til, at støtten til biobrændselsanlæg burde være på mindst samme niveau som varmepumperne.

- Når du taler varmepumper, fylder de danske producenter forsvindende lidt – langt de fleste er produceret i Østen, hvor man selv må tænke sig til, hvor CO2-netralt de er fremstillet - mens der findes mange danske producenter af biobrændselsfyr. Samtidig er et biofyr også med til at holde gang i halm- og flisbranchen, skorstensfejeren og mange flere arbejdspladser i Danmark, fortæller han.

Læs også