Vil udelukkende bruge halm: Klar til milliardinvestering i stor biometanol-fabrik

Selskabet Vordingborg Biofuel vil på havnen i Vordingborg bygge et grønt metanol-anlæg, der skal stå færdigt i 2024, og som med halm som eneste råvare skal producere 300.000 tons flydende grønt brændstof om året.

Vordingborg Biofuel ApS vil i Vordingborg opføre et af verdens største biometanolanlæg der kan producere op til 200.000 tons biometanol årligt samt et power-to-X anlæg der kan producere yderligere 100.000 tons e-metanol om året. Som råvare til brug for fremstillingen af biometanol skal der udelukkende anvendes halm.

Fra Peter Stabell, der er direktør for Vordingborg Biofuel og partner i projektet, hvor anlægsinvesteringen forventes at udgøre 2 milliarder kroner, lyder det i en pressemeddelelse, at placeringen af anlægger skyldes, at der i området er store landbrugsområder og kornproducenter.

Derudover lyder forklaringen af valg lokation på, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Havn har en stærk grøn profil og vision om grøn omstilling samt udvikling af havnen, der gør det til et ideelt sted for placering af anlægget.

- Halm er en oplagt råvare, da den, når den er forarbejdet, er en af de mest stabile råvarer der kan anvendes i et biofermenteringsanlæg og taget i betragtning, hvor store mængder der findes i lokalområdet, er der et stort uudnyttet potentiale for alle parter, siger han.

Bliver til briketter

Den indsamlede halm forarbejdes til briketter, der anvendes i produktionen. Et restprodukt fra produktionen er flydende gødning, der efterfølgende kan anvendes af økologiske landmænd.

Anlægget i Vordingborg bliver det første i en planlagt længere række af anlæg i Danmark og udlandet. Som teknisk partner til projektet er valgt Haldor Topsøe og Biofuel Technology, der hver især skal stå for leverancerne af hovedkomponenterne i anlægget. Som teknisk rådgiver i forbindelse med design og projektering af anlægget er valgt Rambøll.

- Det er helt essentielt, at vi accelererer udviklingen af grønne brændstoffer, og jeg er helt overbevist om, at vi kan blive en af de største producenter af biobrændstoffer til konkurrencedygtige priser, samt at dette anlæg kan bidrage til den grønne omstilling i en grad, der ikke er set før.

- Metanol produceret på vedvarende energikilder har mange anvendelsesmuligheder i transportsektoren, og kombineret med en høj CO2 fortrængning, vil vi kunne tilbyde et unikt produkt, der bidrager signifikant til Danmarks CO2-reduktionsmål, siger Peter Stabell.

Stolt over valg af Vordingborg

Anlægget samt tilhørende serviceerhverv forventes at generere cirka 25 fuldtidsstillinger når det er fuldt kørende, og derudover kommer halmen til anlægget fra lokale kornproducenter, hvilket også skaber mange arbejdspladser.

- Vordingborg Havn er beæret og stolt over, at en så innovativ virksomhed vælger havnen og kommunen til deres placering af anlægget. Vi glæder os til kunne bidrage til udviklingen af grønne brændstoffer og til at bidrage til nye og spændende arbejdspladser i vores kommune, siger Poul A. Larsen på vegne af Havnebestyrelsen i Vordingborg Havn.

Vordingborg Biofuel påregner at indsende VVM ansøgning i løbet af sommeren 2021, og såfremt alle godkendelser opnås, forventes anlægget at stå færdigt ved udgangen af 2024.

Læs også