Stormøde: - Der er brug for handling nu

Mens kommunerne blev væk fra stormødet om oversvømmelser, kunne de tilstedeværende politikere høre deltagernes frustrationer og forslag til løsninger. For der er brug for handling nu, mente flere.

- Vi trænger til at blive hørt. Vores politikere kan slet ikke hamle op med embedsværket. Embedsmændene mener ikke, at det er noget problem med meget vand. Det kan naturen sagtens klare, siger de.

Så alvorligt slog landmand Peter Bojesen fra Sønderjylland tonen an, da der var indkaldt til stormøde om de massive problemer, som vandmasserne har skabt i Danmark, både hos byboer, men også især for landbruget.

Ekstrem situation

Mødet var i al hast blevet stablet på benene af Landbrug & Fødevarer, foreningen Danske Vandløb og en række vandløbslaug. Små 400 mennesker havde fundet frem til Pejsegården i Brædstrup, blandt andet for at blive klogere på problematikken og høre om mulige løsninger.

For det er en alvorlig situation, lød det fra den faglige oplægsholder, civilingenør Rikke Krogshave Laursen fra Seges.

Hun pointerede, at fremadrettet må man skulle acceptere, at der kommer oversvømmelser. Men det må ikke betyde, at man ikke gør noget.

- Hvis vi ser på, hvad klimaforskerne forventer, så får vi i vinterperioden fremover langt mere nedbør. Om sommeren bliver der som helhed mindre vand, men det, der kommer, kommer i store mængder, i nogle store hændelser, hvor det så er tørt ind imellem. Der er ikke noget quick fix til det her, påpegede Rikke Krogshave Laursen.

»Pisset på«

Undervejs i arrangementet blev der fra flere sider skudt på kommunerne, og det ansvar, som de ifølge flere mødedeltagere ikke har levet op til.

- Vi føles os pisset på, også når vi snakker med lokalpolitikere. Vi bliver banket i hovedet med regulativer og alt andet som de finder dækning for i al den vejledning, som de får. De mennesker, der vejleder os, henviser til alle mulige love og regulativer og så henviser de til den lovgivning, der er kommet fra ministeriet, sagde en af tilhørerne under debatten og fortsatte:

- Og det er præget af, at miljøet kom ind i 1990’erne. Og nu har det fuldstændig taget overhånd. Det er jo beskæmmende, hvordan de har afvist enhver form for grødeskæring, fordi de har fundet det mindste lille hul, der kan bakke dem op i den linje, lød det, hvilket kastede et stort bifald af sig.

Merrild undrede sig

Trods en invitation til stormødet var der ingen repræsentanter fra kommunerne til stede under debatdelen, hvilket blev påpeget af flere deltagere.

Den 11. marts skal miljøminister Lea Wermelin (S) i hastesamråd i folketingets miljøudvalg.

- Vi har indkaldt miljøministeren via en hasteforespørgsel den 11. marts, sammen med flere partier i blå lejr. Det her problem er så stort, at det skal løses. Vandet skal kunne løbe væk fra markerne, vejene og byerne, og det skal kunne løbe ud i havet. Det kan godt lade sig gøre, sagde miljøordfører for Venstre, Erling Bonnesen.

Læs også