Nu skal der avles på køer der belaster klimaet mindre

Dansk kvæg skal udlede mindre metan i fremtiden. Det er målet for to nye projekter, der vil avle på køer, der belaster klimaet mindre. Projekterne har nu fået to-cifrede millionbeløb i støtte fra GUDP-midlerne.

Mælk og røde danske bøffer fra køer der har bøvset mindre metan ud i miljøet, kan snart havne i forbrugernes indkøbskurve som resultat af et nyt avlsarbejde. To nye projekter skal nemlig finde frem til de køer og kalve, der udleder mindre metan for at avle på dem. Projekterne er sat i søen med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen.

Det ene projekt, FutureBeefCross, vil udover metanudledningen undersøge de kalve, der er mest fodereffektive og smager bedst for at finde de tyre, som er bedst at avle på. Lige nu bliver der målt udledning af metan, foderoptag, vægt og kødets spisekvalitet hos 12.000 kalve.Når kalvene æder, måles CO2 og metan i deres udåndingsluft. Det sker 14-18 gange i døgnet. Samtidig kan landmændene følge med i, hvor meget kalvene får at æde. Alle data sendes til landbrugets videns- og innovationshus Seges, der arbejder videre med dem i samarbejde med Aarhus Universitet.

- Ud fra de mange data og avancerede genetiske modeller vil vi udvikle værktøjer, der præcist kan udvælge næste generation af insemineringstyre. Vi har ligesom GUDP fokus på, at vores projekt skal give værdi i praksis. I projektet deltager hele kæden fra landmand til slagteri, og det er en kæmpe styrke, fordi det giver et robust projekt, som bedre kan leve videre efter projektet, forklarer projektleder Anders Fogh, afdelingsleder i Seges.

Projektet forventer at udvælge de første avlstyre i slutningen af 2023.

Vil som de første i verden markedsføre klimavenlig tyresæd

Det andet projekt, ONIMIT, vil udvikle en metode til automatisk at måle individuelle køers produktion af metan flere gange dagligt, når de står i en malkerobot. Allerede nu er projektet ved at teste en maskine, der sættes ind i en malkerobot for at måle koens produktion af metan. Med målingerne kan projektet som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget. Det forventes at gøre det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvæg gennem et systematisk avlsarbejde.

- Ingen avlsselskaber i verden markedsfører tyresæd med viden om det avlsmæssige niveau for produktion af metan baseret på direkte målinger fra besætninger. Metanudledningen bliver en vigtig viden fremover, og derfor vil vi have den med i vores database over avlsværdier, så vores kunder i ind- og udland kan prioritere avlsdyr ud fra det, fremhæver Jan Lassen fra firmaet Viking Genetics, der driver avlsarbejde via indkøb af tyre og sædproduktion.

Mælkeproducenterne vil desuden kunne bruge målingerne af metan i klimaregnskabet for deres bedrift og til at identificere, implementere og dokumentere metanreducerende tiltag. Denne del udføres af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Husdyrvidenskab, i samarbejde med Arla.

FutureBeefCross

Projektdeltagere er Seges(Landbrug & Fødevarer), Danish Crown, Allflex dan-mark, Institut for Fødevarer og Institut for Molekylærbiologi og Genetik (QGG) ved Aarhus Universitet, Frontmatec, VikingDanmark og VikingGenetics.

Projektperioden er fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022.

Projektet er støttet af GUDP med 13.495.112 kroner
 

ONIMIT 

ONIMIT står for On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level.

Projektdeltagere er Aarhus Universitet Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Viking Genetics, Arla, Aarhus Universitet AGRO, Aarhus Universitet ANIS, Aarhus Universitet BCE, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES og RYK

Projektet løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Projektet er støttet af GUDP med 12.478.314 kroner

Læs også