Ingen tvivl om valg af robotter

For mælkeproducent Carsten Meier var valget nemt, da han skulle investere i nyt malkeanlæg til en nyindkøbt ejendom – selvfølgelig skulle det være robotter som hjemme på hovedejendommen.

Det var et nemt valg for Carsten Meier at tilvælge malkerobotter igen – han var nemlig ganske godt tilfreds med dem han havde. Han kunne dog godt se fordelen ved Gemini-malkerobotterne, hvor robotarmen kommer ind bag koen. Han står her sammen med Martin Christensen, ejer af Cowtech, der forhandler malkerobotterne. Michael Wang Pedersen, salgschef hos Cowtech, mælkeproducent Carsten Meier og ejer af Cowtech, Martin Christensen tager her en snak om nogle af de data, de får gennem Gemini OneView, som er et komplet managementsystem til Gemini-malkerobotter – og som kan tilgås fra såvel computer som tablets og smartphones. Der bliver ikke hentet køer til malkerobotterne – de kommer helt af sig selv, og der er ingen af køerne i stalden, som har mere end 12 timer mellem malkningerne. Michael Wang Pedersen, salgschef, Cowtech og Jens-Aage Justesen, salgskonsulent, Cowtech slår fast, at de er klar til at hjælpe landmændene med sparring omkring valg af malkesystem og inventar i stalden. De lyseblå Gemini-malkerobotter lyser op i stalden hos Carsten Meier, Ravnkilde ved Nørager. Her har han valgt at indsætte to dobbelt malkerobotter fra Boumatic. Den tredje bliver sat op på ejendommen derhjemme, hvor nykælverne skal gå.

De lyseblå Gemini-malkerobotter lyser op i stalden hos Carsten Meier, Ravnkilde ved Nørager. Her har han valgt at indsætte to dobbelt malkerobotter fra Boumatic.

- Vi købte ejendommen her i april 2021 efter en konkurs, forklarer Carsten Meier, som altså har en anden ejendom et stykke længere nede af vejen og 250 køer fordelt på de to ejendomme.

Stalden på naboejendommen stod tom, men da det var en god stald, og der samtidig var gamle robotter på hovedejendommen fra henholdsvis 2006, 2007 og 2008, mente han, at det var nærliggende, at det var på den nye ejendom, at der skulle ske noget.

- Vi skulle til at overveje noget nyt, når vi skulle starte op heroppe. Og grunden til, at vi valgte malkerobotter, er, fordi vi har det derhjemme, forklarer Carsten Meier og tilføjer:

- Derhjemme, hvor vi skal have nykælverne, sætter vi én enkelt dobbeltboks op.

Koen bliver ikke stresset af robotarmen

Carsten Meier var egentlig godt tilfreds med sine A3-Lely robotter, men sønnen Lasse, som er kommet hjem, var fortaler for, at de skulle prøve noget nyt, og det blev så Gemini-malkerobotterne, som adskiller sig fra andre malkerobotter på markedet ved, at koen bliver malket bagfra.

- Dengang vi havde malkestald, malkede vi også bagfra, og det var godt, fortæller Carsten Meier og fortsætter:

- Og vi kan også se, at det fungerer rigtig godt her.

En af fordelene ved at malke bagfra er ifølge Cowtech, at der er færre afsparkninger, og samtidig er risikoen for at skræmme koen mindre.

- Det er ikke så stressende for koen som at få en arm ind fra siden, påpeger Carsten Meier.

Køerne ligger med en dagsydelse på 33 kg EKM og har i gennemsnit tre daglige besøg i malkerobotten, hvor de samtidig får deres kraftfoderration.

Ingen hentekøer

Da LandbrugNord er på besøg har to af malkerobotterne kørt i 14 dage, og det har kørt på skinner. Selv indmalkningen forløb uden vanskeligheder.

- Det har kørt fra dag ét, fortæller Carsten Meier, som heller ikke skal op på ejendommen for at håndtere hentekøer – noget han faktisk slet ikke praktiserer.

Salgschef ved Cowtech, som har forhandlet malkerobotterne, Michael Wang Pedersen, peger på, at det er en fordel, at køerne kommer fra en robotsætning.

- De har været vant til robotter, og de har været så taknemmelige at malke ind, siger han.

Det har indtil videre kun været allerede lakterende køer, som er flyttet op fra hovedejendommen, men Carsten Meier tror også, at kvierne vil være nemme nok at malke ind.

- Fordelen ved en dobbeltboks er også, at der står en ko derinde i forvejen. Det trækker helt klart, forklarer Martin Christensen, ejer af Cowtech.

Nem at sætte ind i eksisterende staldanlæg

Gemini-malkerobotterne kommer som en færdigboks. Noget, som også Carsten Meier fandt attraktivt.

- Vi skulle ikke til at bygge robothuse. Det koster også penge, siger han.

Når malkerobotterne kommer som en færdigboks, er det ifølge Martin Christensen ret simpelt at få dem installeret.

- Det er »plug and play«, siger han og uddyber, at det er nemt at sætte ind i et eksisterende staldanlæg.

I dobbeltboksen står køerne ved siden af hinanden. Her betjenes de to malkesæt af én robotarm, som tager to pattekopper med ad gangen og sætter dem på.

Robotarmen betjener også en særlig pattekop, der spuler og klargør patterne til malkning. Vandet og mælken fra denne pattekop ledes væk.

- Man kan få forberedt, som man ønsker, men her er det indstillet til 10 sekunder pr. kirtel, fortæller Martin Christensen og fastslår:

- Den vigtigste faktor for en hurtig malkning er, at køerne er forberedte ordentligt. Og det kører dejligt nemt med forberedelseskopperne.

Kamerateknologi

Uanset hvilken race, man har på bedriften, og om der skulle være forskel på køernes størrelse, bliver der taget højde for det i Gemini-malkerobotten.

Længden på malkeboksene tilpasses nemlig individuelt til hver enkelt ko. Det sker første gang, en ko kommer ind i boksen. Her indstilles bokslængden manuelt, så den passer til koen, hvorefter indstillingen registreres i systemet.

Ved alle de efterfølgende malkninger tilpasses bokslængden automatisk til koen, når systemet registrerer, at den er gået ind i boksen.

På samme måde registreres koens pattestilling første gang, den går ind i boksen.

- Vi bruger kamerateknologi til at finde patterne, men der kan også påsættes manuelt med en håndterminal, så man kan styre både arm og kopper, fortæller Martin Christensen.

Malkesættet tilpasses løbende koens pattestilling ved hjælp kamerateknologien. Ligesom der også sker en løbende lagring af data hele vejen igennem laktationen, så det hele tiden er det sidste nye, der er gældende.

På robotarmen er der en haleklap, som klapper halen til side, så den ikke er i vejen under påsætning. Derudover er malkeboksene udstyret med en hældende rende bag koen. Den opsamler gødning og urin fra koen, så robotarmen og kameraet svines mindst muligt til.

Læs også