Gårdråd holder strategien på sporet

For den økologiske mælkeproducent Mogens Jeppesen er gårdrådet med til at sikre, at virksomheden udvikler sig i den rigtige retning.

Med udsigt til den vestlige del af Limfjorden, ikke langt fra Nr. Nissum, ligger Mogens Jeppesens bedrift. Tæt på klitterne, som forsvinder ud i fjorden.

Som de siger på de kanter, så blæser det 320 dage om året. Resten af tiden stormer det. Og denne kolde vinterdag er ingen undtagelse. En stiv kuling står ind fra vest. Men det ser nu ikke ud til at påvirke aktiviteterne på gården. Eller planerne for fremtidens bedrift.

Udenfor stuehuset er pløjningen godt i gang. Mågerne sværmer om traktoren og den nypløjede jord. Ved døren byder en storsmilende Mogens velkommen. I dagens anledning har han taget sig tid til en snak om strategi og virksomhedsudvikling.

 

Forretning kommer først

Som nystartet landmand er det der med at have en forkromet strategi, der peger langt ud i fremtiden, ikke altid nemt at forholde sig til. Ikke for Mogens Jeppesen i hvert fald.

Der er ofte langt mere presserende udfordringer, som kræver den unge landmands opmærksomhed. En gammel stald, der kræver udskiftning af materiel, en traktor, der synger på sidste vers og mange andre situationer, som kræver, at man handler med det samme.

Alligevel er det en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvordan bedriften skal udvikle sig. Ellers risikerer man ifølge Mogens Jeppesen, at man udvikler bedriften på en måde, som ikke er hensigtsmæssig i det lange løb.

- Hverdagen kan nemt komme til at sluge al din opmærksomhed, hvis du ikke sørger for at holde dig på sporet. Det kan jeg allerede mærke nu, siger Mogens Jeppesen, som i 2017 etablerede sig med 150 malkekøer i konventionel produktion.

Siden Mogens overtog bedriften, er den blevet omlagt til økologisk produktion. Derudover er staldene blevet renoveret, og besætningen forventes udvidet til 210 årskøer.

- Jeg så muligheden for at øge antallet af årskøer, da jeg snakkede med min far. Jeg har fået muligheden for at sende mine kvier om til ham. Han har leget en stald, hvor de har mulighed for at gå. Og så bliver der bedre plads til flere køer her. Og dermed få en bedre bundlinje, siger Mogens Jeppesen.

 

Rentabilitet

Mogens Jeppesen overvejer hver enkelt del af sin bedrift grundigt. Der regnes detaljeret på hvert enkelt område.

- Det skal kunne betale sig for os at lave det selv. Ellers vil jeg hellere købe mig til opgaven ude i byen og dermed få den tid, jeg skal bruge til at gøre det, jeg kan tjene på. Det kræver en masse overvejelser og beregninger, men det er det værd, siger Mogens Jeppesen.

 

Erfarne kræfter

For at sikre at bedriften udvikler sig som ønsket, har Mogens Jeppesen etableret et gårdråd bestående af erfarne rådgivere og landmænd. Og det har været en god beslutning for den unge landmand.

- Gårdrådet er med til at holde mig på sporet. Og med til at sikre, at jeg overvejer bedriftens næste skridt grundigt. Kan jeg lære af deres fejl, så er jeg mere end villig til det. Så kan det være, at jeg kun begår nogle få selv, og det kunne jo være en fantastisk måde at drive landbrug på, siger Mogens Jeppesen.

I gårdrådet sidder blandt andet Bent Graversen, som er medlem af sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse i Seges. Bent og Mogens kender hinanden rigtigt godt, for Mogens Jeppesen har af flere omgange været ansat på Bent Graversens bedrift som driftsleder.

- Vi kommer med vores syn på sagen. Og spørger ind til den strategi og de beslutninger, som Mogens tager hen ad vejen. Det er faktisk en rigtig spændende proces at få lov at være med til, siger Bent Graversen.

 

Mange beslutninger

Én gang om året mødes gårdrådet fast. Men i opstartsfasen har gårdrådet mødtes oftere.

- Der er jo mange beslutninger, der skal tages. Og mange ting jeg gerne vil vende med de erfarne herrer, der sidder i gårdrådet, forklarer Mogens Jeppesen, som heller ikke er bleg for at bede om input udenfor møderne, hvis der er noget, han grubler over.

Det glæder Bent Graversen, som mener, at netop den åbenhed, som Mogens Jeppesen viser, er noget, andre landmænd også kunne lære af.

- Jeg synes, vores erhverv har brug for, at vi tør åbne op for muligheden for at samarbejde om langt mere, end vi gør i dag.

- Et eksempel kunne være en stor planteavler, som har en maskinpark, der er klar til at tackle enhver opgave. Hvis man som mælkeproducent bor lige ved siden af, så er det måske en god idé at overveje, om man kan samarbejde om marken og på den måde udnytte hinandens styrker til gavn for begge landmænd, siger Bent Graversen.

 

- Mogens er etableret i 2017 på et konventionelt kvægbrug med 150 køer og cirka 180 hektar
- Siden er der omlagt til økologi og antallet af køer forventes hævet til 210
- Mogens Jeppesen har etableret et gårdråd, som hjælper ham med de store beslutninger

Læs også