Tørstof lige i skabet betaler sig

Til en høj mælkeydelse hører grovfoder af både prima kvalitet og med den rette tørstofprocent. Med det til tider ekstreme vejr er det derfor nogle gange nødvendigt at være kreativ for at nå i mål.

Af Mette Thorhauge og Thomas Sandal Hansen, LandboThy

Det ekstremt varme og tørre vejr i 2018 og perioder af 2019 gjorde, at tørstofprocenten i græsset steg hurtigt efter skårlægning.

Tør ensilage er svær at ensilere og der er stor risiko for varmedannelse og mug. Vil du som landmand sikre ensilage af både god kvalitet og 33-34 procent tørstof, skal du være hurtig med finsnitteren og måske tænke anderledes.

Det gør Mette og Klaus Iversen fra Skallerup på Mors. De driver et konventionelt landbrug med 170 holsteinkøer og 150 hektar jord, hvoraf cirka 110 hektar er med grovfoder. Årsydelsen er pt. 12.500 kilo EKM.

Kører om natten

Da Mette og Klaus skulle tage 2. slæt 2018 var varme- og tørkeperioden allerede begyndt.

Tørken betød, at der ikke var et stort lag græs. Til gengæld ville græssets kvalitet blive for ringe, hvis de ventede på et større lag. Skulle ensilagen ikke blive til hø, var de nødt til at gøre noget andet end de plejede.

Mette gik i gang med at skårlægge ved 16-tiden. Riven startede lige efter. Finsnitteren gik i gang klokken 3, inden Mette var færdig med at skårlægge. Stakken var dækket 16 timer efter de begyndte at skårlægge. Resultatet blev 26,8 procent tørstof.

- Vores erfaring er hellere lidt for våd end lidt for tør ensilage, hvis vi er nødt til at vælge, siger en tilfreds Klaus Iversen.

Ved 3. slæt 2019 var temperaturen over 30 grader. Igen rev Mette og Klaus græsset sammen umiddelbart efter skårlæggeren, som startede sidst på eftermiddagen. Finsnitteren begyndte klokken 4, inden de var færdige med at skårlægge. Resultatet blev 31,6 procent tørstof. 

Kvalitet og fremstillingspris

I både 2018 og 2019 er det lykkedes Mette og Klaus at lave alle deres ensilager med over 6,0 MJ/kg ts (se tabellen) – med undtagelse af 3. slæt 2018, der blev kviefoder.

I tabellen ses også at Mette og Klaus i 2019 udelukkende har lavet græsensilage med en tørstofprocent mellem 32-37 procent.

Fremstillingsprisen var i 2017 0,70 kr./FEN på etablerede græsmarker. Her gav græsmarkerne i gennemsnit over 10.000 FEN/ha. I 2018 var udbytterne reduceret til 7.480 FEN/ha, hvilket var den primære årsag til at fremstillingsprisen steg til 1,04 kr./FEN.

I majsensilage var fremstillingsprisen højere i 2017 end i 2018 trods højere udbytter. Dette forklares af større omkostninger til plantebeskyttelse og høst.

Et spadestik dybere

Mette og Klaus Iversen har siden 2016 været med i LandboThys tværfaglige koncept »Et spadestik dybere« (ESD). Det har været med til at »tænde dem«. De har ændret deres fokus på grovfoderproduktionen og det har også ført til ændret adfærd omkring slætstrategi.

I Et spadestik dybere stiller vi skarpt på fremstillingsprisen af de forskellige afgrøder på markniveau. Derudover har vi stor fokus på at få lavet den kvalitet af grovfoder og med den tørstofprocent, som vi gerne vil fodre med i stalden.

Rent praktisk nedskriver landmænd, kvægbrugs- og planteavlskonsulent sammen mål for mængde, kvalitet (NEL 20) og tørstofprocent for næste års grovfoderproduktion. På den måde får de tre parter en fælles opfattelse af, hvad der er målet for grovfoderhøsten det kommende år. Med i betragtningerne er resultaterne fra det foregående år, samt hvad der ligger på lager.

Der er også en konkurrence, hvor landmændene får point efter, hvordan de rammer deres mål eller eventuelt bedre resultater end det planlagte. Samt en Facebook-gruppe til sparring.

Tørstof driller flere steder

Vores kollega kvægrådgiver Anette Østergaard, KvægXperten, fremhæver for os, at hun ser alt for mange slæt, der bliver for tørre.

Specielt i 1. slæt med højt tørstof- og sukkerindhold, har hun set nogle helt grelle eksempler, hvor de simpelthen var nødt til at lukke stakken igen, da køerne ikke kunne fungere på ensilagen.

Så Anette synes det er dejligt at se, der bliver gjort en ekstra indsats for både at ramme kvalitet og tørstof.

Fleksibel maskinstation

En væsentlig faktor i hele kabalen omkring grovfoderproduktionen er samarbejdet med maskinstationen. Det er vigtigt, at traktorførerne har føling med det grovfoder, de arbejder med.

Når vi for eksempel har meget varme perioder, kan riverækkefølgen have stor betydning for tørstofprocenten i den endelige ensilage.

Mette og Klaus sætter stor pris på det fleksible samarbejde de har med Kløv Maskinstation. Morten Jensen, Kløv Maskinstation, prøver at behandle deres kunder, som de gerne selv vil behandles.

- Når vejret er ekstremt, gør vi en ekstra indsats, siger Morten Jensen.

Maskinstationerne tættere på

Mette og Klaus deltager via »Et spadestik dybere« i et nyt samarbejde kaldet Grovfoder 4.0.

Her vil vi gerne bringe maskinstationen og landmændene endnu tættere sammen. Det er vores opfattelse, at det i dag er de færreste steder maskinstationen ser analyseresultatet. Med NIR-scannere nærmer vi os, men hvorfor ser maskinstationen ikke grovfoderanalysen, så flere kan blive klogere af dem?

Nå i mål - anbefalinger

Vi er alle interesserede i at nå den bedst mulige bundlinje for landmændene. Vi ved, hvor væsentligt det er, at grovfoderet på alle måder er optimalt for at få ydelsen op.

Tørstofprocent er særlig vigtig for stabil udfodring af den gode ensilage. Det er derfor rigtig motiverende for os at se, hvordan vores arbejde med ESD får Mette og Klaus til at ændre adfærd omkring deres grovfoder og opnår de resultater de gør.

Vores påstand er, at køerne vil kvittere for en ensilage med optimal tørstof og høj kvalitet. Det kan derfor godt betale sig at gøre en ekstra indsats for at komme i mål med ensilagen.

Mål for og realiserede grovfoder kvaliteter 2018 og 2019

2018       Mål                                      Realiseret                          

                 Kvalitet                      Tørstof     Kvalitet                      Tørstof

                 NEL 20, MJ/kg ts      %              NEL 20, MJ/kg ts      %

1.slæt       6,4-6,5                       32-34       6,59                           32,4

2. slæt      6,2-6,3                       34-36       6,23                           26,8

4. slæt      6,2-6,3                       32-34       6,18                           28,6

Majs         6,2-6,3                       33-35       6,42                           38,5

                                                                                                            

2019       Mål                                      Realiseret                          

Kvalitet                      Tørstof     Kvalitet                      Tørstof

                 NEL 20, MJ/kg ts      %              NEL 20, MJ/kg ts      %

 

1.slæt       6,4-6,5                       32-34       6,54                           35,4

2. slæt      6,2-6,3                       34-36       6,28                           36,7

3.slæt       6,1-6,2                       35-37       6,03                           31,6

4.slæt       6,2-6,3                       32-34       6,11                           36,8

Majs 1      6,2-6,3                       33-35       6,37                           37,2

Majs 2                                                          6,05                           43,1

Opnåede fremstillingspriser 2017 og 2018

                                            Græs 2017 Græs 2018 Majs 2017   Majs 2018

Fremstillingspris, kr/FEN           0,70          1,04          0,70          0,62

Udbytte, FEN/ha                        10.059     7.480        12.610     11.676

Koncept: Et spadestik dybere

Landbo Thys koncept »Et spadestik dybere« består af to årlige møder, hvor der nørdes grovfoder. Tværfagligheden er i fokus så rådgiverne omkring bedriften sammen med landmanden lægger strategien.

Alle udbytter registreres på markniveau.

Fordeling af udsæd, kemi og gødning registreres i farmtracking på markniveau.

Egne maskinhandlinger registreres i farmtracking på markniveau

Maskinstationsregninger fordeles ud på markerne.

Den reelle jordleje minus markens egen EU-støtte fordeles på markniveau

Omkostninger til kalk, dræn mm. fordeles på de relevante marker.

Herudover udregnes maskinøkonomi på samtlige maskiner, så maskinparken også kan evalueres.

Grovfoder 4.0

Mette og Klaus Iversen deltager i et nyt samarbejde kaldet: Grovfoder 4.0. 

-Deltagere: LandboThy, Vestjysk Landboforening, LMO, SLF og Seges.

-20 bedrifter

-Tidshorisont: frem til juli 2022

-Støttet af GUDP og fra 2020 også promilleafgiftsfonden.

-Formål: Forbedre økonomien i grovfoderproduktionen og samtidig reducere næringsstofoverskuddet i marken.

Læs også