Økologi er en produktionsform der skal gå foran

Kritik af de kommende gødningskrav for den økologiske produktion har lydt, men man kan ikke længere komme uden om at stille disse krav, hvis vi skal sikre en robust fremtid for det økologiske erhverv, lyder det i dette læserbrev.

Hans Erik Jørgensen.

Af Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer

Niels Hauge Mikkelsen havde d. 27.6 et læserbrev i Effektivt Landbrug hvor han retter kritik mod de kommende gødningskrav for den økologiske produktion.  Jeg forstår kritikken og hvorfor nye krav kan være udfordrende for nogle økologer. Men samtidig mener jeg, at vi ikke længere kan komme uden om at stille disse krav, hvis vi skal sikre en robust fremtid for det økologiske erhverv.  

I 2008 vedtog de folkevalgte økologiske landmænd i Landbrug & Fødevarer sammen med Økologisk Landsforening en plan om at udfase brugen af ikke-økologisk husdyrgødning i den økologiske produktion. Efter planen skulle brugen af ikke-økologisk husdyrgødning på økologiske arealer være fuldt udfaset i 2021. Sådan gik det ikke, fordi vi i Landbrug & Fødevarers Økologisektion i stedet har arbejdet for den plan, som nu er vedtaget. 

Planen betyder, at der fra gødningsåret 2022/2023 sættes en maks-grænse på, hvor stor en andel ikke-økologisk husdyrgødning økologer må anvende. Den grænse hedder 43 kg N/ha fra u-afgasset husdyrgødning, og op til 65 kg N/ha, hvis mindst 22 kg N kommer fra afgasset ikke-økologisk husdyrgødning. Dertil kan man supplere med andre recirkulerede næringsstoffer eller økologisk gødning op til 107 kg N/ha. 

Det er ikke så ambitiøst som den gamle plan, men i min optik er det et godt kompromis og et vigtigt skridt, når vi skal svare forbrugerne på, hvordan vi gøder vores økologiske afgrøder. Og det skal vi i en fremtid, hvor forbrugerne i stigende grad forholder sig til, hvordan deres fødevarer er produceret. 

Stigende behov for en opstramning 

Det skridt, der er taget, er samtidig endnu mere aktuelt end nogensinde før. Da jeg selv blev økolog i 2007, måtte man ifølge økologireglerne anvende op til 50 kg udnyttet N fra ikke-økologisk husdyrgødning. I 2011 brugte de økologiske planteavlere i gennemsnit 32 kg N fra ikke-økologisk husdyrgødning pr. ha. 

I de sidste år har økologer dog kunnet øge andelen af ikke-økologisk husdyrgødning op til 107 kg N/ha. Det har resulteret i, at der er kommet nye økologer til, som har tilrettelagt deres produktion efter, at de kunne tildele 107 kg N fra f.eks. ikke-økologisk svinegylle. Denne mulighed har dog aldrig har været erhvervets ønske, men beror på et hul i lovgivningen, der ikke svarer til interesserne hos flertallet af de økologiske producenter. Men det er klart, at de får en større udfordring ved at omstille sig til de nye krav. Derfor meldte vi også vores udfasningsplan ud allerede i starten af 2019, så der var god tid til at tilpasse sig.  

Niels Hauge Mikkelsen skriver, at hvis den økologiske husdyrgødning fordeles til de danske økologer, så er der 25 kg N til rådighed pr. ha. Det tal er vi enige i, men økologerne må også anvende andre recirkulerede næringsstoffer og op til 65 kg N fra ikke-økologisk husdyrgødning. Når vi regner det sammen, så er der potentielt tilgængelige næringsstoffer svarende til 146 kg N/ha. Og det er vel en fair mængde, når den økologiske tilskudsordning sætter maksimumsgrænsen for kvælstoftildeling i økologiske produktion til enten 65 kg eller 107 kg N/ha.

Lige konkurrencevilkår

Ligesom Niels Hauge Mikkelsen er jeg tilhænger af lige konkurrencevilkår. Vi skal ikke have skærpede regler, der er ude af takt med praksis i de andre medlemslande. Men det får vi heller ikke, selvom vi nu sænker grænsen for, hvor meget ikke-økologisk husdyrgødning økologer må anvende. I vores nabolande er der generelt forbud mod, at økologer bruger gødning fra ikke-økologisk slagtesvin, slagtekyllinger eller fra nogen typer dyr i bur. I andre EU-lande lægges der op til et fuldt forbud mod at anvende gødning fra ikke-økologiske dyr. Så langt går vi ikke i planen, fordi vi netop har fokus på at sikre en udvikling, hvor man kan nå at tilpasse sig til de nye krav. 

Vi har heldigvis mange eksempler på dygtige og inspirerende økologer på gode jorde, der har en god økologisk produktion med mindre gødning, men det kræver tilpasninger på bedriften. Vi vil i den kommende tid sørge for at få delt deres erfaringer. Vi vil også knokle på med de øvrige mål i L&F´s Økologistrategi 2021-2023, som sikrer, at vi får hele den økologiske sektor til at hænge sammen, også til glæde for planteavlerne.
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også