LDM: Tyske privatmejerier scorer kassen

Der er tydeligvis penge i mælk, det er blot mejerierne, som beholder dem. Sådan lyder det fra LDM i sit ugebrev.

Hos LDM er man dykket ned i et nyt tysk studie fra MEG Milchboard, der har undersøgt forholdene mellem tyske mejeriers resultater, personaleomkostninger og eksportforhold med mere i forhold til afregningspriser.

Fra LDM lyder der følgende omkring undersøgelsen:

- Resultatet er ikke entydigt, men hovedtrækkene er tydelige. Alle fem mejerier i Tyskland med indvejning over 1 milliard kg er andelsejede. Disse fem klarer sig forskelligt, men fælles for dem alle er, at de tydeligvis ikke magter at høste stordriftsfordele. Alle fem klarer sig middelmådigt

- I grupper med mindre mejerier af blandet ejerskab af andels- og privat ejede mejerier er det tydeligt, at de private er bedst til at skabe resultater, det er tillige de private mejerier, som har været bedst til at øge værditilvæksten i perioden 2009-2018

- Men når det kommer til afregningspris, er billedet anderledes. Alle mejerier, hvad enten de skaber gode eller mindre gode resultater er andels- eller privatejet, afregner nogenlunde samme pris og alle i intervallet 31-36 cent pr kg.

- Et enkelt privat mejeri har i gennemsnit, årligt præsteret over 45 cent pr kg til ”Henlæggelser og reserver” og - ligeledes i gennemsnit – afregnet 34 cent pr kg.

- De privatejede mejerier præsterer uden sidestykke de bedste resultater, om end det ikke kommer til udtryk i afregningsprisen. De andelsejede mejerier forklarer deres svagere resultater med deres aftagepligt og deraf følgende behov for afsætning til bulk-markedet, kan man læse i LDM Ugenyt.

Fra LDM lyder det, at hvis forklaringen fra de andelsejede mejerier på den lavere afregningspris i øvrigt er rigtigt, så kan producentforeningen kun endnu engang anbefale et system med A-, B-afregning i lavprisperioder, for at forhindre markedet i at blive oversvømmet af mælk, som afregnes lavt.

Læs også