Inflation under to procent: Men nye stigninger i sigte

Dansk inflation landede på 0,9 procent i september, hvilket er hele 1,5 procentpoint lavere end i august. Fratrækkes energi og ikke-forarbejdede fødevarer fås kerneinflationen, der landede på 3,7 procent, hvilket er er et fald på 0,5 procent, viser tirsdagens tal fra Danmarks Statistik.

- Dagens måling er en rigtig god nyhed. Der er dog fortsat et stort underliggende inflationspres, men dagens måling viser et relativt betydeligt fald i kerneinflationen. Det er også godt nyt for inflationen på lidt længere sigt, siger Palle Sørensen, cheføkonom ved Nykredit.

Palle Sørensen oplyser, at det fortsat er el- og gaspriserne, der – modsat sidste år – trækker inflationen ned. Til gengæld bidrager navnlig fødevarer, husleje og restaurant- og cafebesøg til at holde inflationen oppe.

- Dagens måling bekræfter endnu en gang, at danskernes lønninger heldigvis stiger hurtigere end priserne. Det luner formentlig betydeligt i danskernes privatøkonomi, der for manges vedkommende er presset af sidste års rekordstore udhuling af købekraften. For danskere ansat på det private arbejdsmarked er reallønsfremgangen det seneste år således ca. 3,9 procent. For en gennemsnitlig børnefamilie svarer det til, at de kan lægge ca. 1500 kr. oven i budgettet hver måned, siger han.

- Medvind i vente en måned mere, og så går det formentlig den forkerte vej igen. Inflationen ventes at falde yderligere i oktober måned, hvor særligt el- og gaspriserne ventes at være på niveauer, der er markant lavere end de skyhøje priser, vi oplevede sidste efterår. Herefter venter vi til gengæld stigende inflation. Ikke mindst set i lyset af, at de højere lønstigningstakter i sig selv forhøjer inflationen, navnlig i de løntunge serviceerhverv, forklarer Palle Sørensen og fortsætter:

- Tommelfingerreglen er, at en lønstigningstakt på 3 procent er forenelig med en inflation på 2 procent på sigt. Og med de nye overenskomster var lønstigningstakten allerede oppe på 4,8 procent i 3. kvartal. Samtidig er benzin- og dieselpriserne tikket lidt op igen på det sidste, hvilket naturligvis er kedeligt nyt for de danske forbrugere, der dermed kan se frem til lidt højere inflation end tidligere ventet. Krigen mellem Israel og Hamas sendte også energipriserne lidt højere i går, og det skaber også usikkerhed om energipriserne fremadrettet. Det kan også være med til at skubbe inflationen op.

Læs også