bannerPos

Markedsnoter: Franske rekordudsigter

Redaktionen

21-06-2019 17:56

De globale hvedepriser er i denne uge slået i går bak på fortsatte positive udsigter for produktionen i Europa og i Sortehavsregionen. Specielt Rusland ventes at høste en stor produktion, men også udsigterne for den europæiske produktion tegner positivt, med favorable vejrprognoser for de store hvedeproducerende nationer.

- Produktionen i Frankrig ventes at blive den største siden rekordhøsten i 2015, hvor høsten indbragte 40,9 mio. ton hvede. Cerevia, en sammenslutning af franske planteavlere, forventer denne sæson en hvedehøst i niveauet 37-38 mio. tons, hvilket er på niveau med franske Agritel, der har sat forventningerne til 37 mio. tons, vurderer Jyske Markets.

De positive udsigter bakkes op af europæiske afgrødeovervågningsenhed, MARS, som i deres juni-outlook hævede de europæiske udbytteestimater til 6,1 tons/hektar, mod et 5-års gennemsnit på 5,94 tons/hektar.

Den europæiske produktion vil komme til at stå i kontrast til sidste sæson, hvor udbytterne var plaget af hård tørke henover foråret og sommeren.

Majspriser er stivnet

De amerikanske majsarealer og udbytter forbliver et risikoparamenter, men som altid i et forsyningsdrevet marked, så er det nyhedsstrømmen, der driver prisstigningerne, og de seneste par dages mangel på nyt brænde til bålet har fået stigningerne til at stagnere.

- Vigtigst af alt, for de amerikanske landmænd, tenderer vejret mere favorabelt for det centrale USA i slutningen af juni og starten af juli, men forvirringen over den amerikanske forsyningsbalance synes total.

- Først og fremmest er der ikke overblik over, hvor store arealer der vil gå tabt, og dernæst lyder udbytteestimaterne på helt ned til 135 bushels/acre, mod USDA’s 165 bushels/acre, skriver Jyske Markets.

Den amerikanske majs er på omtrent en måned steget 30 procent, og på den baggrundkan der godt argumenteres for, at stigningerne trænger til en pause. Der er som minimum allerede indregnet et produktionstab på 2-2,2 mio. tons.

Fortsat høj beskæftigelse

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen i den private sektor steg med hele 3.600 personer i april. Dertil steg den offentlige beskæftigelse med 1.100 personer. Det oplyser Nykredit i en kommentar.

- Det er en meget imponerende beskæftigelsesfremgang, der viser, at svækkelsen i den globale økonomi og manglen på arbejdskraft indtil videre ikke har bremset jobvæksten herhjemme. Nu og her kan vi derfor fortsat glæde os stort over, at beskæftigelsen nu er steget uafbrudt i 73 måneder til et rekordniveau på 2.784.138 personer i april.

- Det er naturligvis rigtig positivt og bekræfter mig i, at dansk økonomi er ganske solid i øjeblikket. Konkurrenceevnen er høj, og såvel serviceerhvervene som medicinal- og vindmølleindustrien har klaret sig fornuftigt her i starten af året. Men nok så vigtigt, så stiger arbejdsstyrken herhjemme fortsat pænt, skriver cheføkonomen Jeppe Borre.

Priser op og ned på det amerikanske afgrødemarked

Usikkerheden hersker fortsat i det amerikanske afgrødemarked, konstaterer Jyske Bank i en afgrødekommentar.

- Priserne ser i bogstaveligste forstand ud til at være fanget i mudret og kan ikke rigtigt bestemme hvilket ben det skal stå på. Den ene dag stiger det på vejrprognoserne, og den næste dag falder det igen på gode produktionsudsigter i den øvrige del af verden.

Problemet er ifølge banken, at diverse vejrprognoser stadig er noget usikre.

- Samtidig kan det ikke rette op på de arealer, som ikke er nået at blive tilsået, som følge af at sæsonen er blevet forsinket 20-30 dage. Fremskridtene i den amerikanske majstilsåning ventes henover denne uge at stige 3-5 procentpoint, og her har USDA såvel som i sidste uge allerede korrigeret for arealer, som ikke ventes at blive sået. Hvor store arealer, der så er pillet ud af ligningen, meldes der ikke noget om.

- På den korte bane er majsmarkedet forbundet med for stor usikkerhed til, at priserne kan falde ret meget tilbage. Et forsyningsdrevet marked kræver dog nyt for at holde momentum på den lidt længere bane. Om det så bliver en ny nedjustering af udbytterne må tiden vise, skriver banken.

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next