Helhedsorienteret rådgivning med fokus på miljø

Dansk LandbrugsMiljø er navnet på en ny virksomhed, som tilbyder miljørådgivning til landmænd.

Nina Ottesen, Thisted, er selvstændig miljørådgiver gennem sin virksomhed Dansk LandbrugsMiljø. Fotos: Tenna Bang
Svineproducent Kristian Boel Kjær Østergaard går efter at finde den rådgiver, som passer bedst til ham, uanset hvor rådgiveren kommer fra, og på miljødelen har han valgt Nina Ottesen. Kristian Boel Kjær Østergaard har grise på ti forskellige ejendomme i henholdsvis Skive og Holstebro Kommune. Nina oplever sommetider, at husdyrlovgivningen bliver læst forskelligt og trækker på sin erfaring både som tidligere kommunal sagsbehandler og fra sin tid ved en landboforening. Et af de kommende projekter på Mariesminde er et nybyggeri med 700 stipladser til slagtegrise.

Nina Ottesen, Thisted, er bindeleddet mellem landmanden og kommunen gennem sin nystartede virksomhed, Dansk LandbrugsMiljø.

Her hjælper hun landmænd med alt fra miljø- og byggeansøgninger til myndighedsbehandling og særregler ved IE-brug.

- Jeg elsker at arbejde med husdyrlovgivningen, sagsbehandling og miljø. At nørde ned i detaljerne og bruge det til at finde den rette løsning for landmanden, det er det, jeg brænder for, siger Nina, som har 13 års erfaring med husdyrlovgivning, først som kommunal sagsbehandler og senest fra en stilling som miljørådgiver og miljøchef ved det daværende LandboLimfjord i Skive.

Drømte om at blive selvstændig

Siden 1. januar har Nina Ottesen været selvstændig miljørådgiver.

- Jeg har altid drømt om at være selvstændig, og nu var tiden der bare til at prøve det. Det er en drøm for mig, og jeg er virkelig glad for det, siger hun.

- Her kan jeg kombinere det, jeg elsker allermest at lave, med den erfaring, jeg har, samtidig med den fleksibilitet det giver at være selvstændig. Det er ikke kun til gavn for mig selv, men også kunderne, forklarer Nina Ottesen.

Planen er, at virksomheden skal bestå af hende selv, men Nina har en række samarbejdspartnere, som hun kan henvise til, hvis landmanden for eksempel mangler en entreprenør eller har brug for hjælp og rådgivning indenfor arbejdsmiljø, økonomirådgivning eller andet.

Kemien er afgørende

Et af de steder, hvor Nina Ottesen allerede har været i gang, siden hun startede ved årsskiftet, er hos Kristian Boel Kjær Østergaard. Han er griseproducent på Mariesminde ved Skive.

Det er ikke nyt, at Kristian bruger Nina som sin miljørådgiver. Det har han også gjort tidligere, da hun var ansat ved LandboLimfjord.

- Om Nina er selvstændig eller ansat et andet sted, betyder egentlig ikke noget for mig. Jeg finder den rådgiver, der passer bedst til mig. Det handler jo i høj grad om kemi, og så er det egentlig lige meget, hvor regningen bliver sendt fra, fortæller Kristian Boel Kjær Østergaard.

Han lægger stor vægt på den fleksibilitet, han oplever ved Nina, og at hastesager også kan ordnes efter klokken 16.

- Jeg skal have en rådgiver, som jeg kan få fat på, og det kan jeg med Nina, siger han.

Relationen giver helheden

For Nina Ottesen vægter hun kendskabet og relationen til kunden højt. For det er det, der gør, at hun kan yde den helhedsorienterede rådgivning, hun brænder for.

- For mig er relationen og kendskabet til kunderne vigtig. At jeg kender ejendommene gør, at jeg har et overblik, og i samarbejde med kunden kan finde den rette løsning. Helhedstænkningen er nøgleordet i min virksomhed. Og den helhed gør, at man ofte kommer frem til en bedre løsning for landmanden end det, der måske var udgangspunktet, forklarer Nina Ottesen.

Opgaverne er forskellige

Opgaverne for kunderne spænder bredt. Det gælder også måden, de gerne vil have dem løst på.

- Hos Kristian skal jeg ikke altid spørge, for jeg ved, hvad han forventer.

Og forventningen er, at Nina har det overordnede overblik over miljødelen på Mariesminde. Det vil sige, at hvis der kommer lovændringer eller andet, så giver Nina Kristian besked.

- Sådan er det ved nogle kunder. Andre ønsker det anderledes. Nogle vil gerne have rådgivning og sparring, mens andre udelukkende ønsker at få løst en konkret opgave, siger miljørådgiveren.

Udlicitering giver ro

Kristian driver Mariesminde Landbrug. Herunder har han HK Grisen, som er en konventionel slagtegrisebedrift med produktion af omkring 35.000 grise årligt. Så er der Lisedal Økologi, hvor han producerer omkring 4.000 øko-slagtegrise om året. Derudover driver han 900 hektar jord samt har pasningsaftaler på omkring 200 hektar foruden maskinstationsarbejde.

- For mig giver det en ro, at jeg ikke skal bekymre mig om miljødelen. Jeg har tillid til, at det har Nina fuldt ud styr på. Man kan sige det sådan, at den opgave har jeg udliciteret til hende, for jeg vil hellere bruge min tid på at bidrage med noget inde i virksomheden, siger Kristian, som senest har ansat en til at klare de administrative opgaver for selv at kunne udvikle virksomheden.

Relation og samarbejde

Kristian Boel Kjær Østergaard har grise på ti forskellige ejendomme i henholdsvis Skive og Holstebro Kommune.

- Jeg har et rigtig godt samarbejde med begge kommuner, konstaterer Kristian, som er glad for, at Nina også har arbejdet ved kommunen og set hele miljødelen fra den anden side af bordet. Og de erfaringer trækker Nina også selv ofte på.

- Selvom husdyrlovgivningen er den samme i kommunerne, så oplever jeg sommetider, at den bliver læst forskelligt. Samtidig kan der være stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre på et stykke papir, og hvad der kan lade sig gøre ude i praksis. Derfor har jeg også tidligere været en dag i praktik ved Kristian, fordi det giver mig rigtig meget at vide, hvad det er, han laver, og derefter hvorfor han siger tingene, som han gør. Det giver et helhedsbillede og styrker relationen.

Udvikling af landbrug

Hos Kristian Boel Kjær Østergaard er Nina i øjeblikket ved at kigge på særregler for IE-brug. For selvom Kristian er, hvad man kan betegne som en større griseproducent, er det udelukkende to af hans bedrifter, der går ind under betegnelsen IE-brug.

IE-brug er husdyrbrug, som er godkendt til mindst 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtegrise over 30 kg eller 40.000 stipladser til fjerkræ. For alle IE-landbrug gælder, at de skal leve op til en række særregler og bland andet have miljøledelse.

- Der vil jeg have lavet min egen version under de rammer, der er, som gælder på alle ti bedrifter, siger Kristian, som også er i gang med at kigge på en fremtidig udvidelse af Mariesminde.

Kristian ønsker at bygge en stald med 700 stipladser til slagtegrise, så han på sigt kan producere alle grise i egne stalde.

- Kodeordet her på stedet er udvikling, og der kommer Nina ofte ind i billedet med sparring og rådgivning, siger Kristian Boel Kjær Østergaard.

Læs også