bannerPos

Planter til minivådområder

Som et led i projekt Plantnat, der blandt andet er tilrettelagt af Aarhus Universitet for at udvikle en produktion af bedst egnede sump- og vandplanter til minivådområder, er Karen Damgaard Hansen fra Vandnatur i Silkeborg her i færd med plantning af smalbladet mærke, også kaldet sideskærm, i det første fynske minivådområde. Foto: Erik Hansen

Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
29-06-2019 13:23
Århus Universitet har iværksat forsøg for at finde særligt velegnet vegetation til de kommende mange minivådområder landet over.

Flere hundrede minivådområder er på vej i det danske landskab som et af de kollektive virkemidler, som landbruget skal bidrage med som kompensation for den målrettede kvælstoftildeling fra Landbrugspakken.

En vigtig funktion er opsamlingen af kvælstoffet fra drænvandet, der i anlæggets bassiner omdannes til luftbåret kvælstof.

Normalvis vil et sådant anlæg ret hurtigt selv skabe en vegetation i vandet, blandt andet med frø fra det omliggende miljø. Men et forsøgsprojekt kan nu være med til at finde de bedst egnede planter til minivådområder.

Projekt med vandplanter

Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har blandt andet i samarbejde med Seges søsat projektet med navnet Plantnat, hvor formålet er at udvikle en planteproduktion, der skal gøre det nemmere at skaffe effektive sump- og undervandplanter til minivådområderne.

Derfor er nu iværksat forsøg i flere af de først anlagte minivådområder, blandt andet det 0,8 hektar store anlæg på Anhof Gods på Østfyn, som officielt blev indviet torsdag aften med deltagelse af Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og repræsentanter fra de tre fynske landboorganisationer.

Her har Karen Damgaard Hansen, der driver firmaet Vandnatur IVS i Silkeborg, været i gang med at plante seks forskellige planter, som alle vil kunne medvirke til en god biodiversitet og renseegenskab i minivådområdet.

- Løbende vil forskere følge udviklingen og resultaterne, så der på den måde kan skabes grundlag for en endnu bedre biomasse i de kommende anlæg, påpeger hun.

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next