bannerPos

Planter til minivådområder

Som et led i projekt Plantnat, der blandt andet er tilrettelagt af Aarhus Universitet for at udvikle en produktion af bedst egnede sump- og vandplanter til minivådområder, er Karen Damgaard Hansen fra Vandnatur i Silkeborg her i færd med plantning af smalbladet mærke, også kaldet sideskærm, i det første fynske minivådområde. Foto: Erik Hansen

Erik Hansen

Redaktør LandbrugFyn
29-06-2019 13:23
Århus Universitet har iværksat forsøg for at finde særligt velegnet vegetation til de kommende mange minivådområder landet over.

Flere hundrede minivådområder er på vej i det danske landskab som et af de kollektive virkemidler, som landbruget skal bidrage med som kompensation for den målrettede kvælstoftildeling fra Landbrugspakken.

En vigtig funktion er opsamlingen af kvælstoffet fra drænvandet, der i anlæggets bassiner omdannes til luftbåret kvælstof.

Normalvis vil et sådant anlæg ret hurtigt selv skabe en vegetation i vandet, blandt andet med frø fra det omliggende miljø. Men et forsøgsprojekt kan nu være med til at finde de bedst egnede planter til minivådområder.

Projekt med vandplanter

Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har blandt andet i samarbejde med Seges søsat projektet med navnet Plantnat, hvor formålet er at udvikle en planteproduktion, der skal gøre det nemmere at skaffe effektive sump- og undervandplanter til minivådområderne.

Derfor er nu iværksat forsøg i flere af de først anlagte minivådområder, blandt andet det 0,8 hektar store anlæg på Anhof Gods på Østfyn, som officielt blev indviet torsdag aften med deltagelse af Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og repræsentanter fra de tre fynske landboorganisationer.

Her har Karen Damgaard Hansen, der driver firmaet Vandnatur IVS i Silkeborg, været i gang med at plante seks forskellige planter, som alle vil kunne medvirke til en god biodiversitet og renseegenskab i minivådområdet.

- Løbende vil forskere følge udviklingen og resultaterne, så der på den måde kan skabes grundlag for en endnu bedre biomasse i de kommende anlæg, påpeger hun.

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next