Planter til minivådområder

Århus Universitet har iværksat forsøg for at finde særligt velegnet vegetation til de kommende mange minivådområder landet over.

Flere hundrede minivådområder er på vej i det danske landskab som et af de kollektive virkemidler, som landbruget skal bidrage med som kompensation for den målrettede kvælstoftildeling fra Landbrugspakken.

En vigtig funktion er opsamlingen af kvælstoffet fra drænvandet, der i anlæggets bassiner omdannes til luftbåret kvælstof.

Normalvis vil et sådant anlæg ret hurtigt selv skabe en vegetation i vandet, blandt andet med frø fra det omliggende miljø. Men et forsøgsprojekt kan nu være med til at finde de bedst egnede planter til minivådområder.

Projekt med vandplanter

Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har blandt andet i samarbejde med Seges søsat projektet med navnet Plantnat, hvor formålet er at udvikle en planteproduktion, der skal gøre det nemmere at skaffe effektive sump- og undervandplanter til minivådområderne.

Derfor er nu iværksat forsøg i flere af de først anlagte minivådområder, blandt andet det 0,8 hektar store anlæg på Anhof Gods på Østfyn, som officielt blev indviet torsdag aften med deltagelse af Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og repræsentanter fra de tre fynske landboorganisationer.

Her har Karen Damgaard Hansen, der driver firmaet Vandnatur IVS i Silkeborg, været i gang med at plante seks forskellige planter, som alle vil kunne medvirke til en god biodiversitet og renseegenskab i minivådområdet.

- Løbende vil forskere følge udviklingen og resultaterne, så der på den måde kan skabes grundlag for en endnu bedre biomasse i de kommende anlæg, påpeger hun.

Læs også