En uge med natur på skoleskemaet

Skoler og dagtilbud i hele landet har i den forgangne uge haft natur på skemaet, og mange børn mangler også helt basalt kendskab til naturen.

Der har i den forgangne skoleuge været natur på programmet, og mange børn har med garanti haft sjove, spændende og lærerige timer i den skønne natur. Hvert fjerde barn i alderen 5-12 år har ifølge en ny undersøgelse aldrig set helt almindelige arter som for eksempel harer.

Hos både skoler og dagtilbud i hele landet har der været natur på skemaet i den forgangne uge, hvor 188.000 børn var ude i det fri i forbindelse med Naturens Uge.

Selv om den årlige tilslutning til Naturens Uge er høj, er der stadig mange børn, som mangler helt basalt kendskab til naturen. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening – den hidtil største måling af børn og børnefamiliers brug af og viden om natur.

Hvert fjerde barn i alderen 5-12 år har ifølge undersøgelsen aldrig set helt almindelige arter som krabben, haren eller egernet i naturen, mens kun lidt over halvdelen af børnene har set et pindsvin i det fri eller kigget på stjernehimlen i naturen. Og det er bekymrende, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- At lære naturen at kende er en vigtig del af børns opvækst. Vi ved fra undersøgelser, at det at færdes i naturen både udvikler børns kompetencer og har betydning for deres trivsel, siger hun og fortsætter:

- Vi står samtidig som samfund i nogle store globale udfordringer med både naturens tilbagegang og klimakrisen. Det, at børn bliver introduceret til naturen og lærer at holde af den, har også en betydning for, at de som voksne vil hjælpe med at passe på den.

Social slagside

Undersøgelsen viser samtidig, at der er en signifikant forskel på lavtuddannede og mellem- og langtuddannede familiers viden om og brug af naturen.

Børn af lavtuddannede kommer mindre ud i naturen og kender færre af de almindelige arter. Og selv om forældrene ønsker at få deres børn mere ud, oplever de lavtuddannede børnefamilier større barrierer ved at komme ud i naturen end resten af familierne, viser undersøgelsen.

Tallene i undersøgelsen er ikke overraskende for Brian Lassen, der er lektor ved University College i Aarhus, og som forsker i børn fra belastede familiers brug af de grønne områder i daginstitutionstilbuddene.

- Vi ved, at naturen har betydning for trivslen. Men vi kan også se, at der er en ulighed i, hvilke socialklasser som kommer ud i naturen udenfor institutionslivet. Det betyder, at daginstitutionerne og skolerne har et meget stort ansvar for at få naturen og udelivet integreret i institutionslivet, siger han.

Selv om daginstitutionerne og skolerne i dag allerede gør en del, mener forskeren, at natur og udeliv bør integreres endnu mere på pædagoguddannelserne, så fremtidige pædagoger får mere viden og færdigheder til at arbejde i uderummet.

Ifølge den nye Epinion-undersøgelse efterspørger forældrene da også, at skoler og daginstitutioner tager et endnu større ansvar for at få børnene ud i naturen. I alt svarer 75 procent, at de ville ønske, at dagtilbuddene og skolerne tog deres børn mere ud i naturen.

Læs også