Noter Nord uge 23-2021

420 nye danske skove på vej

1.945 hektar eller det, der svarer til 2.724 fodboldbaner, kan blive dækket af ny skov i Danmark. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Baggrunden er, at 420 private lodsejere har fået tilsagn om tilskud af Landbrugsstyrelsen til at plante ny skov på deres landbrugsjord. Der bliver i alt givet tilskud på 68 millioner kroner til etableringen af de nye skove.

Det oplyses, at de nye skove blandt andet er med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Hvis alle ansøgninger fører til nye skove, kan de potentielt reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med cirka 25 tons kvælstof om året.

Landbrugsstyrelsen modtog i alt 482 ansøgninger til privat skovrejsning i 2020.

Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2021, hvor ansøgningsrunden åbner.

--

Prioritér rengøringen af kornlagre før høst

- Kornsnudebiller og andre skadedyr er en uskik. Her sidst på fodersæsonen kan det dog være svært helt at undgå den slags »uønsket liv«.

Anders Hedegaard, der er faglig chef for svin hos foderfirmaet Nutrimin sætter fokus på hygiejnen på kornlageret i det seneste Nutrimin Ugenyt.

- Rengøring og bekæmpelse af uønsket småkravl skal foretages nu, hvor det gamle høstår lakker mod enden, og beholdningerne er til at overskue. Det er her, vi starter øvelsen med at vise omsorg for det kommende års foderproduktion.

Anders Hedegaard påpeger endvidere, at kornsnudebiller, kornmider og deslige vil gøre skade på kornet i amerikanersiloer, andre siloer, planlagre og andre lagerfaciliteter, hvis de får lov at udvikle sig. Det gælder derfor om at få dem til livs, før ny høst lægges ind.

- Start med at fjerne alt gammelt korn, støv og skidt. Fej ned, brug trykluft, skrab revner ud med en spartel, fej sammen og støvsug. Gammelt korn, støv og skidt skal helt væk. Og det skal væk fra både lager og de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter, lyder det fra den faglige chef, der påpeger, at man derefter kan pudre eller sprøjte med et godkendt middel mod kornsnudebiller, kornmider og andet småkravl, der typisk gemmer sig i revner og sprækker.

 

--

Frokost til medarbejderne kan øge smittebeskyttelsen i besætningen

På trods af risikoen for afrikansk svinepest ses der fortsat tilfælde, hvor medarbejdere medbringer fødevarer fra andre lande til Danmark. Det oplyser Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Her påpeger dyrlægerne blandt andet, at spredningen af afrikansk svinepest i Østeuropa formentlig blandt andet har været drevet af kasserede madpakker med pålæg af grisekød, som er blevet spist af vildsvin.

- Vi kan ikke pointere kraftigt nok, hvor vigtigt det er at undgå, at de fødevarer medbringes til Danmark og i værste fald ind i besætninger.

- Man skal sikre sig, at samtlige medarbejdere forstår, at fødevarer hjemmefra under ingen omstændigheder må medbringes. Det handler ikke kun om den enkelte besætning men om hele den danske svineproduktion, understreger dyrlægerne endvidere og påpeger, at uanset hvor meget man italesætter emnet, er den nemmeste måde at sikre besætningen dog at sørge for forplejning til de ansatte.

--

Danish Agro i nyt selskab med losning og lastning

Efter mange års samarbejde stifter SDK Shipping A/S og Danish Agro a.m.b.a  nu et fælles selskab på losning og lastning af skibe i Aarhus.

Formålet med det nye selskab, som får navnet SDK Stevedore A/S, er at sikre optimal håndtering af Danish Agros mange produkter og stigende krav til fleksibel håndtering i Aarhus ved bedre at udnytte det samlede potentiale i de to selskaber.

- Vi glæder os over den nye strategiske aftale, som betyder, at vi sammen kommer til at være mere fleksible. SDK Shipping og Danish Agro har et tæt og tillidsfuldt samarbejde i dag, som jeg ser frem til bliver endnu stærkere med den nye aftale. Vi får nu mulighed for i fællesskab at nedbringe omkostninger, udnytte materiel bedre og optimere vores losninger og lastninger på Aarhus havn, siger Jens Toft, Logistikdirektør i Danish Agro.

Både Danish Agro og SDK Shipping har havnefaciliteter på Aarhus havn. Ved at slå sig sammen, vil begge virksomheder opnå synergier og driftsfordele og styrke det engagement, som de begge har været med til at bygge op.

--

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse med kogende vand

OKNygaard har i samarbejde med højtryksproducenten Kent udviklet en ny maskine til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Maskinen er den første af sin art og er designet til store arealer. Den giver ukrudtet en hård blanchering, som også trænger ned i rødderne. Vandet er 96-98 grader.

Der er tale om en specialmodel monteret på traktor med masser af teknik, sensorer, infrarøde målere og kameraer, som styrer processen. Det kogende vand kommer fra en 800 liters vandtank og kedel til opvarmning af vandet til 110 grader, hvilket betyder, at vandet har en temperatur på 98 grader, når det rammer ukrudtet.

- Blancheringen kræver flere behandlinger i løbet af sæsonen, men efterhånden som et område er behandlet falder mængden af ukrudt, fordi det kogende vand trænger ned i rødderne i modsætning til andre metoder, hvor det kun er den del af ukrudtet, som er over jorden, der behandles, fx når man bruger varmt vand og kokosskum, siger Terkel Bruun, afdelingschef OKNygaard i Odense, hvor man det seneste år har gennemført tests.

 

Læs også