Nem og oplagt omlægning

For et halvt år siden fik Henning Larsen tilbud om at få økologiske smågrise i sin dybstrøelsesstald i stedet for de hidtidige 2.700 konventionelle 7-kilos grise. Omlægningen har den 65-årige østfynske svineproducent ikke fortrudt.

I dybstrøelsesstalden på Katrinebjerg i Ellinge (til højre) har der hidtil været produceret 2.700 konventionelle grise. Men med omlægningen for et år siden til økologi er produktionen nu på 1.800 grise fra 13-15 kg-størrelsen, hvor hvert hold på 280 grise har 500-600 kvadratmeter til rådighed ude og inde i hver seks storstier.

- Jeg har altid gerne ville skabe noget selv og sætte ting i gang.

Det er forklaringen Henning Larsen, Katrinebjerg i Ellinge giver, hvorfor han som 64-årig sidste år lagde sin slagtesvineproduktion om til økologi.

Det var en henvendelse fra hans leverandør af smågrise i flere år gennem SPF-Selskabet, der sidste år fik ham til at tage beslutningen, fremfor at holde op som svineproducent, som ellers også var i tankerne.

Anders Coupe i Jyderup havde netop forpagtet en økologisk gård med sohold, og derfor fik Henning Larsen tilbudt at aftage grise derfra, i stedet for som hidtil fra midtsjællænderens konventionelle SPF-stald.

Manglede blot udearealet

- Det var jo egentlig oplagt. Jeg havde jo i forvejen et staldsystem, som blot manglede det lovmæssige udendørs areal. Og så kunne jeg reducere leverancerne fra de i forvejen 420 grise hver ottende uge som 7-kilos, til økologiske 280 grise hver ottende uge. De vejer i stedet 13-15 kg, efter de skal have gået sammen med soen i mindst syv uger i faremarken.

- Så på denne måde har jeg alligevel kunne drosle ned – fra de hidtidige 2.700 grise om året, til nu godt 1.800 øko-grise, siger den østfynske nyslåede økolog, der dog blankt erkender, at etableringen af udearealet og i det hele taget de mange regler og besøg i forbindelse med omlægningen har givet udfordringer.

- Men jeg fortryder det ikke et sekund. Og se bare dér, smiler han, da han viser rundt blandt de løsslupne smågrise, som netop har fået lidt nyt halm i det udendørs område ved stalden, hvor de både kan finde skygge eller blive overbruset med kold vand, hvis de føler for det i forårssolen.

26 kroner kiloet

Afsætningen af årsproduktionen på de godt 1.800 økologiske slagtesvin sker til Danish Crown-selskabet Friland. Og til en kilopris på op til 26 kroner, hvor grisene max. må veje 94,9 kg og have en kødprocent på mindst 61.

- Det er selvfølgelig en attraktiv pris, erkender Henning Larsen, der dog straks føjer til, at købsprisen for de økologiske smågrise er meget højere, ligesom foderprisen er to en halv gang dyrere end konventionelle svinefoderblandinger.

En væsentlig tilgift ved omlægningen er grisenes sundhed. Ikke fordi, de konventionelle grise i dybstrøelsesstalden på Katrinebjerg havde sundhedsmæssige problemer. Tværtimod. Men i forhold til erfaringerne i forbindelse med omlægning har Henning Larsen kun en positiv oplevelse.

- Jeg har slet ikke haft bud efter dyrlægen, og de første 450 økologiske slagtesvin, som jeg leverede i februar, var helt uden antibiotika. Dødeligheden er nede på to procent, og med masser af rodematerialer og aktivitet for grisene har der slet ikke været halebid-problemer.

Læs mere om bedriften og staldanlægget på Katrinebjerg i næste uges LandbrugFyn. Se allerede avisen her på siden.

Læs også