Fremstillingsprisen bekymrer hos køerne

Trods mælkeproducenterne kom fornuftigt gennem 2020, godt hjulpet på vej af høje grovfoderudbytter, ses der med bekymring på fremstillingsprisen.

Fremstillingsprisen bekymrer og der skal især kigges på foder- og lønomkostninger.
Fremstillingsprisen bekymrer og der skal især kigges på foder- og lønomkostninger.

I 2020 oplevede mælkeproducenterne en mælkepris på 2,61 kroner pr. kg EKM, hvilket var på niveau med året før. Ekstraordinært stod ydelsen pr. årsko generelt i stampe.

- Det er faktisk første gang vi har oplevet det, fortalte økonomikonsulent Jakob Jessen, da han så tilbage på 2020 for mælkeproducenterne ved Landbo Limfjords online årsmøde.

Han så tilbage på et fornuftigt økonomisk år, hvor langt de fleste mælkeproducenter kunne konsolidere sig, blandt andet på baggrund af et godt grovfoderår.

Pæne dækningsbidrag

Siden 2017 har mælkeproducenterne opnået pæne dækningsbidrag, som har ligget over det 10-årige gennemsnit på godt 12.000 kroner.

- Det skal ses i sammenhæng med at mælkeprisen i samme periode også har ligget over det det 10-årige gennemsnit, forklarede Jakob Jessen.

På baggrund af benchmarkstal for 2019-regnskaber ses et dækningsbidrag på 13.200 kroner i 2019, 13.186 kroner i 2020 og et forventeligt dækningsbidrag på 13.201 kroner i 2021.

- Det er på trods af, at vi forventer at ydelsen vil stige igen, men vi ser også stigende foderpriser, blandt andet som følger af non-gmo, lød det.

Mere beskedne forventninger til 2021

Ser man på en gennemsnitlig bedrift med stor malkerace opnåede den et driftsresultat på 878.000 kroner i 2019, mod 1.078.000 kroner i 2020.

- Igen på grund af et år med gode grovfoderudbytter, som løfter resultatet, forklarede økonomikonsulenten.

Han forventer et resultat for 2021 på 900.000 kroner.

Fremstillingsprisen bekymrer

Dykker man ned i nøgletallene er der også fornuftige resultater at spore.

- Ser man på afkastsgrad, soliditet og nulpunktspris ses en positiv tendens. Vi ser ikke store afkast, men en afkastsgrad som alligevel kan konkurrere med renten i øjeblikket, lød det fra økonomikonsulenten.

Nulpunktsprisen er gået fra 2,60 kroner til, de seneste tre år, at have ligget på 2,40 kroner, lige med 2018 in mente på grund af tørken.

- Det er en glædelig udvikling med en faldende nulpunktspris. Lidt mere bekymrende er fremstillingsprisen. Her ser vi en lidt mere flad udvikling. Det er ensbetydende med, at vi ikke har nogen forbedret konkurrenceevne i og med at fremstillingsprisen ligger på 2,48 kroner og endda med en tendens til at den går op. Det er lidt bekymrende, sagde Jakob Jessen.

For at have fokus på sin fremstillingspris opfordrede Jakob Jessen til at få større overblik over sine foder- og lønomkostninger.

Læs også

Med en firmasekretær bruger jeg min tid bedre
Godt år, men fremstillingsprisen bekymrer
Økonomikonsulent:: - Svineproducenterne står på en bundsolid økonomisk platform
Conservation Agriculture klarer sig godt i stordrift
Nykredit sætter fokus på økonomiske dagsordener
Flere konkurser i december måned