Tema: Undgå gylle til græs der afgræsses

Tænk på at mindske smitterisikoen ved håndtering og udbringning af gylle. Vigtigst er det, at gyllen er lagret så lang tid som muligt før udbringning, samt at sikre længst mulig tid mellem gyllens udbringning og afgrødens høst.

Det anbefales generelt, at man ikke udbringer gylle til græs, der skal afgræsses. Er dette nødvendigt, bør der gå mindst 30 dage fra udbringning til afgræsning. Når gyllen udbringes tidligt og lige efter slæt, er henfaldet af bakterier tilstrækkeligt til, at risikoen for smitteoverførsel til ensilagen er absolut minimal.

Undgå spild og overløb af gylle under påfyldning

Undgå at køre gylle ad adgangsveje mellem stalde og beboelse

Gylle bør ikke udbringes tæt på naboejendommens stalde

Gylle må ikke udbringes, hvor der er risiko for afløb til vandløb

Rengør pumpe og omrører før brug på anden ejendom

Hold gyllevogn og omgivelser rene for gylle. Vask og rengør jævnligt udstyr.

Vil du læse mere?

Prøv 30 dage for 30 kr.

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også